Update cookies preferences
Promotic

Oracle

Firma Oracle dostarcza bazę danych typu klient/serwer Oracle (w czasie pisania niniejszego tekstu ostatnią wersją jest wersja Oracle 11g). W celach doświadczalnych są produkty Oracle do dyspozycji do pobrania w pełnej wersji BEZPŁATNIE na stronach internetowych OTN (Oracle Technology Network http://otn.oracle.com). Opłaty licencyjne płaci się dopiero przy wdrożeniu komercyjnym.

Praca z bazami danych typu Oracle
- ODBC driver firmy Microsoft posiada ograniczone wsparcie typu danych TIMESTAMP. Przy wykorzystaniu tego drivera do dostępu do bazy danych Oracle nie można zapisywać datę i czas z dokładnoscią większą niż 1 sekunda. ODBC driver dostarczany z bazą danychOracle nie poisada tego braku (czas można zapisywać z dokładnoscią do ułamków sekund).
- Do bazy danych można zapisywać przy pomocy obiektu PmaTrendGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na Database Oracle cyclic.


Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmaTrendGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na Database Oracle cyclic
- przy pomocy obiektu PmaAlarmGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisania" jest ustawiony na Baza danych Oracle
- przy pomocy obiektu PmaAdo
- przy pomocy obiektu PmaDatabase (przestarzałe) poprzez ustawione nazwane źródło danych ODBC


Następne opisy dotyczące Oracle patrz:
© MICROSYS, spol. s r.o.