Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oracle

Firma Oracle dostarcza bazę danych typu klient/serwer Oracle (w czasie pisania niniejszego tekstu ostatnią wersją jest wersja Oracle 11g). W celach doświadczalnych są produkty Oracle do dyspozycji do pobrania w pełnej wersji BEZPŁATNIE na stronach internetowych OTN (Oracle Technology Network http://otn.oracle.com). Opłaty licencyjne płaci się dopiero przy wdrożeniu komercyjnym.
 
Praca z bazami danych typu Oracle
- ODBC driver firmy Microsoft posiada ograniczone wsparcie typu danych TIMESTAMP. Przy wykorzystaniu tego drivera do dostępu do bazy danych Oracle nie można zapisywać datę i czas z większą dokładnością niż 1 sekunda. ODBC driver dostarczany z bazą danychOracle nie poisada tego braku (czas można zapisywać z dokładnością do ułamków sekund).
- Do bazy danych można zapisywać przy pomocy obiektu PmTrend, jeżeli w tym obiekcie konfigurator Typ zapisu jest ustawiony na Database Oracle cyclic.
 
Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmTrend, jeżeli w tym obiekcie konfigurator Typ zapisu jest ustawiony na Database Oracle cyclic
- przy pomocy obiektu PmAlarmEvent, jeżeli w tym obiekcie konfigurator Typ zapisania jest ustawiony na Parametry dla typu: Baza danych Oracle
- przy pomocy obiektu PmAdo
- przy pomocy obiektu PmDatabase (przestarzałe) poprzez ustawione nazwane źródło danych ODBC
 
Następne opisy dotyczące Oracle patrz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice