Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry dla typu: Baza danych Oracle

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów zapisu do bazy danych Oracle.

Ten typ zapisu jest korzystny przedewszystkim dla lokalnej grupy alarm (serwer), kiedy alarm grupa przedstawia w aplikacji miejsce, gdzie alarm pozycje rzeczywiście powstają oraz są zapisane do bazy danych dla potrzeb przeglądania. Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów tabeli bazy danych (np. z punktu widzenia ograniczenia maksymalnej wielkości). Zawsze, kiedy ilość rekordów w tabelce bazy danych przekroczy maksymalnie dozwoloną ilość rekordów, wtedy automatycznie dojdzie do usunięcia najstarszych rekordów.

W przypadku odległej alarm grupy (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), ustawia sposób pozyskania danych do przeglądarki historii. Bieżący stan alarmów nie jest przenoszony w ten sposób. Stany alarmów trzeba przenosić pomiędzy grupami i stany trzeba ustawiać przy pomocy skryptu. Prostszym jest w tym przypadku zastosowanie współdzielenia danych alarm grupy przy pomocy konfiguratora "Odległe połączenie poprzez WEB", kiedy automatycznie funkcjonuje zarówno przeglądarka stanu (włącznie z możliwością potwierdzania) jak również przeglądarka historii.

Pozycje konfiguracji:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.Na przykład "Provider=MSDASQL;Data Source=pm_data;User ID=pm_writer;Password=pmwriter;"
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dla zapisu. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "par1:value1;".

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

TabelaNazwa tabeli w bazie danych, do której będą zapisywane dane.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Maksymalna ilość rekordów (-1 = nieograniczone)Maksymalna wielkość tabeli określona przez ilość rekordów. Przy przekroczeniu tego limitu zostaną usunięte najstarsze rekordy.

Wartość -1 oznacza, że maksymalna wielkość tabeli nie jest ograniczona przez ilość rekordów.


Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice