Update cookies preferences
Promotic

Typy danych w Oracle

Typ danych Długość Opis
VARCHAR2(size) 1 - 4000 bajty Łańcuch tekstowy o zmiennej długości. Jest konieczne określić maksymalną ilość znaków.
NVARCHAR2(size) 1 - 4000 bajty Łańcuch tekstowy Unicode o zmiennej długości. Jest konieczne określić maksymalną ilość znaków.
VARCHAR - Przestarzały (tylko dla wstecznej kompatybilności). VARCHAR jest synonymem dla VARCHAR2, ale zastosowanie może się zmienić w przyszłych wersjach.
CHAR(size) 1 - 2000 bajty Łańcuch tekstowy o stałej długości. Jest konieczne określić maksymalną ilość znaków (domyślnie 1).
NCHAR(size) 1 - 2000 bajty Łańcuch tekstowy Unicode o stałej długości. Jest konieczne określić maksymalną ilość znaków (domyślnie 1).
NUMBER(p,s) The precision p can range from 1 to 38. The scale s can range from -84 to 127. Liczby z dokładnoscią p oraz z zakresem s.
DATE from January 1, 4712 BC to December 31, 9999 AD. Data z dokładnoscią 1 sec.
TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) Data z dokładnoscią ułamków sekund. Dokładność można wprowadzić jako ilość miejsc dziesiętnych sekundy.
TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH {LOCAL} TIMEZONE Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) Jako TIMESTAMP, ale z okreslenie strefy czasu.
INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH Accepted values are 0 to 9. (default = 2) Czas w latach oraz miesiącach, kiedy year_precision to ilość cyfr w polu "YEAR" (rok).
INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) day_precision may be 0 to 9. (default = 2) fractional_seconds_precision may be 0 to 9. (default = 6) Czas w dniach, w godzinach, w minutach oraz w sekundach.
day_precision = maksymalna ilość cyfr w "DAY" (dzień).
fractional_second_precision = maksymalna ilość miejsc dziesiętnych w drugim polu.
RAW(size) 1 - 2000 bajty Nieopracowane dane binarne w bajtach. Należy określić wielkość RAW.
ROWID 10 bajty Heksadecymalny łańcuch - przedstawia unikalny adres wiersza tabeli (przede wszystkim dla wartości zwróconej ROWID pseudocolumn).
UROWID The maximum size and default is 4000 bajty Heksadecymalny łańcuch - przedstawia adres logiczny wierszy w indeksowo szeregowanej tabelce
MLSLABEL - Binarny format systemu operacyjnego label. Ten typ danych jest stosowany z Trusted Oracle7.
CLOB 8 - 128 TB (4 Gigabajtów - 1) * (database block size) Długi łańcuch znaków zapisany w Large Object.
NCLOB 8 - 128 TB (4 Gigabajtów - 1) * (database block size) Długi łańcuch Unicode znaków zapisany w Large Object.
BLOB 8 - 128 TB (4 Gigabajtów - 1) * (database block size) Binarny Large Object.
BFILE 8 - 128 TB (4 Gigabajtów - 1) * (database block size) Wskaźnik binarnego pliku na dysku
XMLType 4 Gigabajtów dane XML.


Patrz http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm.
© MICROSYS, spol. s r.o.