Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datové typy v Oracle

Datový typ Délka Popis
VARCHAR2(size) 1 - 4000 bytes Řetězec znaků s proměnnou délkou. Je potřeba zadat maximální velikost ve znacích.
NVARCHAR2(size) 1 - 4000 bytes Řetězec unicode znaků s proměnnou délkou. Je potřeba zadat maximální velikost ve znacích.
VARCHAR - Zastaralý (pouze pro zpětnou kompatibilitu). VARCHAR je synonymem pro VARCHAR2, ale použití se může změnit v budoucích verzích.
CHAR(size) 1 - 2000 bytes Řetězec znaků s pevnou délkou. Je potřeba zadat maximální velikost ve znacích (přednastaveno 1).
NCHAR(size) 1 - 2000 bytes Řetězec unicode znaků s pevnou délkou. Je potřeba zadat maximální velikost ve znacích (přednastaveno 1).
NUMBER(p,s) The precision p can range from 1 to 38. The scale s can range from -84 to 127. Čísla s přesností p a rozsahem s.
DATE from January 1, 4712 BC to December 31, 9999 AD. Datum s přesností 1s.
TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) Datum s přesností zlomků sekund. Je možno zadat přesnost jako počet desetinných míst sekundy.
TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH {LOCAL} TIMEZONE Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) Jako TIMESTAMP, ale s určením časové zóny.
INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH Accepted values are 0 to 9. (default = 2) Čas v letech a měsících, kdy year_precision je počet číslic v poli "YEAR" (ROK).
INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) day_precision may be 0 to 9. (default = 2) fractional_seconds_precision may be 0 to 9. (default = 6) Čas ve dnech, hodinách, minutách a sekundách.

day_precision je maximální počet číslic v "DAY" (DEN).

fractional_seconds_precision je maximální počet desetinný míst do druhého pole.

RAW(size) 1 - 2000 bytes Nezpracovaná binární data v bytech. Je potřeba zadat velikost RAW.
ROWID 10 bytes Hexadecimální řetězec reprezentující unikátní adresu řádku v tabulce (především pro hodnoty vrácené ROWID pseudocolumn).
UROWID The maximum size and default is 4000 bytes Hexadecimální řetězec reprezentující logickou adresu řádků v indexově-organizované tabulce
MLSLABEL - Binární formát operačního systému label. Tento datový typ je používán s Trusted Oracle7.
CLOB 8 - 128 TB (4 Gigabytes - 1) * (database block size) Velký řetězec znaků uložený v Large Object.
NCLOB 8 - 128 TB (4 Gigabytes - 1) * (database block size) Velký řetězec unicode znaků uložený v Large Object.
BLOB 8 - 128 TB (4 Gigabytes - 1) * (database block size) Binární Large Object.
BFILE 8 - 128 TB (4 Gigabytes - 1) * (database block size) Ukazatel na binární soubor na disku
XMLType 4 Gigabytes XML data.
 
Viz http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice