Promotic

Datové typy Oracle

Datový typ Délka Popis
VARCHAR2(size) 1 - 4000 bajty Textový řetězec s proměnnou délkou. Je nutno zadat maximální počet znaků.
NVARCHAR2(size) 1 - 4000 bajty Textový řetězec Unicode znaků s proměnnou délkou. Je nutno zadat maximální počet znaků.
VARCHAR - Zastaralý (pouze pro zpětnou kompatibilitu). VARCHAR je synonymem pro VARCHAR2, ale použití se může změnit v budoucích verzích.
CHAR(size) 1 - 2000 bajty Textový řetězec s pevnou délkou. Je nutno zadat maximální počet znaků (přednastaveno 1).
NCHAR(size) 1 - 2000 bajty Textový řetězec Unicode znaků s pevnou délkou. Je nutno zadat maximální počet znaků (přednastaveno 1).
NUMBER(p,s) The precision p can range from 1 to 38. The scale s can range from -84 to 127. Čísla s přesností p a rozsahem s.
DATE from January 1, 4712 BC to December 31, 9999 AD. Datum s přesností 1 sec.
TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) Datum s přesností zlomků sekund. Přesnost lze zadat jako počet desetinných míst sekundy.
TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH {LOCAL} TIMEZONE Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) Jako TIMESTAMP, ale s určením časové zóny.
INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH Accepted values are 0 to 9. (default = 2) Čas v letech a měsících, kde year_precision je počet cifer v poli "YEAR" (rok).
INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) day_precision may be 0 to 9. (default = 2) fractional_seconds_precision may be 0 to 9. (default = 6) Čas ve dnech, v hodinách, v minutách a v sekundách.
day_precision = maximální počet cifer v "DAY" (den).
fractional_seconds_precision = maximální počet desetinných míst do druhého pole.
RAW(size) 1 - 2000 bajty Nezpracovaná binární data v bajtech. Je potřeba zadat velikost RAW.
ROWID 10 bajty Hexadecimální řetězec - představuje unikátní adresu řádku v tabulce (především pro hodnoty vrácené ROWID pseudocolumn).
UROWID The maximum size and default is 4000 bajty Hexadecimální řetězec - představuje logickou adresu řádků v indexově-organizované tabulce
MLSLABEL - Binární formát operačního systému label. Tento datový typ je používán s Trusted Oracle7.
CLOB 8 - 128 TB (4 Gigabajtů - 1) * (database block size) Velký řetězec znaků uložený v Large Object.
NCLOB 8 - 128 TB (4 Gigabajtů - 1) * (database block size) Velký řetězec Unicode znaků uložený v Large Object.
BLOB 8 - 128 TB (4 Gigabajtů - 1) * (database block size) Binární Large Object.
BFILE 8 - 128 TB (4 Gigabajtů - 1) * (database block size) Ukazatel na binární soubor na disku
XMLType 4 Gigabajtů XML data.


Viz http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm.
© MICROSYS, spol. s r.o.