Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC SCADA systém - ŠKOLNÍ VERZE

SCADA/HMI systém PROMOTIC je komplexní vývojářský nástroj umožňující vytváření aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení technologických procesů v širokém spektru průmyslových odvětví. Tento systém splňuje všechny požadavky kladené na efektivní a spolehlivé SCADA systémy, což potvrzují stovky aplikací běžící v průmyslových podnicích v oblasti střední a východní Evropy. Mimo to se však systém PROMOTIC také výborně osvědčil jako nástroj pro výuku problematiky vizualizace a řízení průmyslových procesů na středních a zejména na vysokých školách nejen v České republice.
 
Nejvýznamnější výhodou systému PROMOTIC při srovnání s konkurencí je kombinace vysoce sofistikovaných funkcí (plně srovnatelné s WinCC, InTouch, Citect, atd.), vyjímečně otevřené architektury a velice příznivé ceny. Školní verzi systému, která je z hlediska funkcionality identická s ostrou komerční verzí, vám nabízíme za jedinečnou cenu 1000. Jedná se tzv. on-site multilicenci, po zakoupení je tedy možno systém instalovat na libovolné množství počítačů v rámci dané vzdělávací instituce.
 
Systém PROMOTIC je velice vhodný pro výuku také díky následujícím vlastnostem:
- Skriptovací systém je založen na celosvětově široce používaném jazyce Visual Basic (v systému je použita jeho zjednodušená varianta VBScript).
- Systém je velice vhodný pro praktickou demonstraci tvorby algoritmů s využitím objektového programování.
- Systém umožňuje modelování a simulace reálných soustav (PID regulátory, atd.).
- Školní verze systému je plně funkční včetně komunikačních ovladačů, databázových rozhraní, atd.
- Další významnou vlastností systému PROMOTIC je nativní vícejazyčná podpora jak ve vývojovém prostředí tak v runtime módu (česky, slovensky, anglicky, německy, polsky, rusky, francouzsky, atd.). Viz také: Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
 

Vybrané vzdělávací instituce využívající školní verzi systému PROMOTIC k výuce studentů:

Česko Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
ČVUT v Praze, Ústav přístrojové a řídicí techniky Technická 4, 166 07 PRAHA 6
SPŠ a VOŠ Kladno Jana Palacha 1840, 272 01 KLADNO
SPŠ elektrotechnická Makarenkova 1, 736 01 HAVÍŘOV
SPŠ Jihlava Legionářů 3, 586 01 JIHLAVA
SPŠ Ostrava - Moravská Ostrava Kratochvílova 7/1490, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA
Střední odborná škola a střední odborné učiliště COP Budějovická 421, 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově Školní 50, 430 01 CHOMUTOV
Střední škola elektrotechniky a spojů Výstupní 2, 400 11 ÚSTÍ nad LABEM - Stříbrníky
Univerzita Pardubice - VŠCHT nám. Čs.legií 565, 532 10 PARDUBICE
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 ZLÍN
VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, FMMI, Katedra chemie 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
Vysoká škola chemicko-technologická (Ústav chemického inženýrství) Technická 5, 166 28 PRAHA 6
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masarykova 197, 284 11 KUTNÁ HORA
 
Slovensko Adresa:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav riadenia a informat. výr. procesov. B. Němcovej 3, 043 54 KOŠICE-SEVER
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Bayerova 1, 080 01 PREŠOV
TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a inform., Katedra el. pohonov a mechatroniky Letná 9, 042 00 KOŠICE
Združená stredná odborná škola Púchov T. Vansovej 1054/45, 020 32 PÚCHOV
Združená stredná priemyselná škola Bzinská 11, 915 01 NOVÉ MESTO nad VÁHOM
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA 4
 
Polsko Adresa:
Instytut Automatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Matematyki POLITECHNIKI ŠLĄSKIEJ ul. Akademicka 16, 44-101 GLIWICE
 
Bulharsko Adresa:
Technical University of Gabrovo - Dept. "Automation, information and control systems" Hadji Dimitar 4, 5300 GABROVO
 
Švédsko Adresa:
Kungliga Tekniska Högskolan Avd. Industriell Produktion Brinellvägen 68, 10044 STOCKHOLM
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice