Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Informace k provozování ŠKOLNÍ VERZE PROMOTIC

Školní verze systému PROMOTIC (viz položka PmDevSchool v ceníku) je určena školám, které chtějí vyučovat systém PROMOTIC a vytvářet SCADA aplikace. Pro vytváření menších aplikací (do 30 proměnných a 10 grafických obrazů) není nutné zakoupení školní verze, lze použít PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.

Školní verze je distrubuována ve formě tzv. síťové "multilicence" (od verze Pm8.3.0). To znamená, že vzdělávací instituce nakoupí jednu školní licenci systému PROMOTIC, která umožní instalaci systému na libovolném počtu počítačů v rámci této instituce. Tyto počítače však musí být propojeny v jedné síti.

 
Upozornění: Školní verze PROMOTIC ve verzích 8.2. a nižších byly distribuovány bez licenčního klíče a nejsou již s verzí PROMOTIC 8.3. a vyšší kompatibilní. V případě zájmu školám zdarma poskytneme síťovou licenci pro upgrade jejich školní verze PROMOTIC. Kontaktujte prosím obchodní oddělení https://www.promotic.eu/cz/firm/contacts/contacts.htm.
 

1. Distribuce a instalace školní verze PROMOTIC:

- Školní verze PROMOTIC je distribuována jako Síťová licence PROMOTIC.
- Instalace školní verze PROMOTIC je popsána v kapitole: Síťový licenční klíč.
- Školní verze může být zdarma aktualizována na novou verzi systému PROMOTIC, které jsou dostupné na Webu: https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm.

2. Provozování a generování aplikací:

- Ve školní verzi systému PROMOTIC mohou být vytvářeny neomezeně velké aplikace s využitím všech komponent systému PROMOTIC (tzn. Komunikační ovladače, INFO systém, Web server atd.).
- Vytvořené aplikace větší než 30 proměnných mohou být provozovány pouze s runtime licencí. Typy runtime licencí jsou uvedeny v oficiálním ceníku PROMOTIC.
- Školní verze PROMOTIC může být v prostorách školy provozována na neomezeném počtu počítačů.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice