Update cookies preferences
Promotic

Informace k provozování ŠKOLNÍ VERZE PROMOTIC

Školní verze systému PROMOTIC (viz položka PmDevSchool v ceníku) je určena školám, které chtějí vyučovat systém PROMOTIC a vytvářet SCADA aplikace. Pro vytváření menších aplikací (do 30 proměnných a 10 grafických obrazů) není nutné zakoupení školní verze, lze použít PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.
Školní verze je distrubuována v podobě tzv. síťové "multilicence" (od verze Pm8.3.0). To znamená, že vzdělávací instituce nakoupí jednu školní licenci systému PROMOTIC, která umožňuje instalaci systému PROMOTIC na libovolném počtu počítačů v rámci této instituce. Tyto počítače však musí být propojeny v jedné síti.

Upozornění: Školní verze PROMOTIC 8.2 a nižších byly distribuovány bez licenčního klíče a nejsou již s verzí PROMOTIC 8.3 a vyšší kompatibilní. V případě zájmu školám zdarma poskytneme síťovou licenci pro upgrade jejich školní verze PROMOTIC. Kontaktujte prosím obchodní oddělení https://www.promotic.eu/cz/firm/contacts/contacts.htm.

1. Distribuce a instalace školní verze PROMOTIC:

- Školní verze PROMOTIC je distribuována jako Síťová licence PROMOTIC.
- Instalace školní verze PROMOTIC je popsána v kapitole: Síťový licenční klíč.
- Školní verze může být zdarma aktualizována na novou verzi systému PROMOTIC, které jsou dostupné na Webu: https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm.

2. Provozování a generování aplikací:

- Ve školní verzi systému PROMOTIC lze vytvořit neomezeně velké aplikace s využitím všech komponent systému PROMOTIC (tzn. Komunikační ovladače, INFO systém, Web server atd.).
- Vytvořené aplikace větší než 30 proměnných mohou být provozovány pouze s runtime licencí. Typy runtime licencí jsou uvedeny v oficiálním ceníku PROMOTIC.
- Školní verze PROMOTIC může být v prostorách školy provozována na neomezeném počtu počítačů.
© MICROSYS, spol. s r.o.