Promotic

Komunikace pomocí ovladačů systému PROMOTIC

Je to způsob umožňující sběr dat přes sériový port počítače a přes Ethernet přímo do(ze) systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm. Firma MICROSYS dodává řadu komunikačních ovladačů pro různé standardní i nestandardní protokoly, které lze pomocí objektu PmaComm zabudovat přímo do aplikace.
Projektant musí při tomto přístupu konfigurovat jednotlivé zprávy. Přenos je však rychlý (nedochází ke komunikaci mezi dvěma aplikacemi) a celou komunikaci má díky konfigurovatelnosti projektant "plně ve své moci". Dostupné ovladače jsou také uvedeny v ceníku systému PROMOTIC.
Ovladače přenášejí data přes Ethernet, přes volitelné sériové porty COM1, COM2, ... nebo přes sériový port počítače nastavený ve skriptu metodou PmaComm.OpenPort. Sériové rozhraní může být typu RS232, RS485 nebo RS422.Jeden sériový ovladač používá jedno komunikační rozhraní (COM port), na kterém může být připojeno více stanic (závisí na typu protokolu). Pokud je nutno připojit několik stanic přes různá sériová rozhraní, pak je nutno použít více objektů PmaComm.

Pokud chce projektant komunikační ovladač (pro nějaký speciální protokol), který není v seznamu PROMOTIC ovladačů, pak má například následující možnosti:
- Pro jednoduché komunikační protokoly lze použít komunikační ovladač PmChar. Přijatá data (nebo data pro vyslání) lze zpracovat po příjmu (nebo před zasláním).
- Použít OPC server od jiných dodavatelů (viz Komunikace přes rozhraní OPC).
- Vytvořit vlastní (nebo nechat si vytvořit) ActiveX objekt, který tuto komunikaci bude řešit. Do systému PROMOTIC lze pak tento objekt zařadit objektem PmaActiveX. Přesně tak je řešena např. komunikace s Komunikace s PLC automaty od firmy AMiT (Česko) nebo Komunikace s automaty od firmy Johnson Controls.
- Spojit se s firmou MICROSYS a dohodnout se na tvorbě dalšího PROMOTIC komunikačního ovladače.


Upozornění pro sériovou linku RS485:
Toto rozhraní potřebuje přepínat signál RTS a ovladače pro OS Windows toto přepínání nezvládají lehce. Ve OS Windows 2000 a vyšší lze zapnou přepínací režim (konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Řízení RTS signálu" - zapnout na stav: "toggle"), který to umožňuje ale v praxi s tím mohou být potíže. Proto doporučujeme používat převodníky na RS485 takové, které podporují automatické přepínání RTS signálu. Takové vyzkoušené převodníky jsou například:
- interní karta pro ISA sběrnici: "PCL745b" od firmy Advantech.
- interní karta pro PCI sběrnici: "Industio CP-132" od firmy Moxa Technologies.
- externí převodník z RS232: "232TO485PC A" nebo "232TO485D A" od firmy AMiT.
Seznam komunikačních ovladačů:
PmOpcUaClient Ovladač pro komunikaci s OPC UA serverem
PmChar Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
PmCharServer Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem pro Ethernet-server
PmModbusMr Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master
PmModbusSl Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Slave
PmMBus Ovladač pro komunikaci protokolem M-BUS
PmKNX Ovladač pro komunikaci protokolem KNX
PmIEC8705 Ovladač pro komunikaci protokolem IEC 60870-5
PmIEC62056 Ovladač pro komunikaci protokolem IEC 62056
PmBACnet Ovladač pro komunikaci protokolem BACnet
PmSNMP Ovladač pro komunikaci protokolem SNMP
PmSMS Ovladač pro komunikaci s GSM moduly pomocí SMS zpráv
PmS7 Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP
Pm3964 Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Simatic protokolem 3964, 3964R nebo RK-512
PmABradleyDF1 Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem DF1
PmABradleyCIP Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem EtherNetIP/CIP
PmMelsecQA Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady Q/A/L/iQ-R/iQ-F
PmMelsecFXS Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady FX
PmSBUS Ovladač pro komunikaci s PLC SAIA a DIGIControl protokolem S-BUS/S-BUS+
PmAdam Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM
PmKoyo Ovladač pro komunikaci s PLC automaty od firmy Koyo Electronics
PmFatek Ovladač pro komunikaci s PLC automaty FATEK
PmOmronFINS Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem FINS
PmOmronC Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem pro C-mode
PmTeco Ovladač pro komunikaci s PLC automaty od firmy TECO
PmElgas2 Ovladač pro komunikaci s přístroji od firmy Elgas
PmInmat66 Ovladač pro komunikaci s měřiči tepla INMAT66/51
PmNET0 Ovladač pro komunikaci protokolem NET0Od verze Pm9.0.0 byly zrušeny následující komunikační ovladače (jsou však dostupné ve starších verzích PROMOTIC):
- PmS5PG: Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Siemens Simatic S5 přes PG port.
Pro komunikaci s těmito starými typy Simatic je lepší použít komunikační převodník S5-LAN, viz Komunikace se Simatic S5.
- PmPromos: Ovladač pro komunikaci s PLC automaty PROMOS firmy Elsaco.
Tyto automaty podporují protokol Modbus a proto je lepší použít komunikační ovladač PmModbusMr.
Tyto automaty mají kompatibilní komunikaci s automaty firmy TECO a proto lze použít komunikační ovladač PmTeco.
- PmMicroUnit: Ovladač pro komunikaci s PLC automaty MicroUNIT.
Nové automaty (od roku 2011) již podporují protokol Modbus a proto je lepší použít komunikační ovladač PmModbusMr.

Historie:
Pm8.02.06: Opravená chyba: Pro virtuální sériový port (pro převodník USB-sériová linka) nefungovala metoda OpenPort a ClosePort.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice