Promotic

PmAdam - Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM

Tento ovladač slouží pro komunikaci s automaty ADAM řady 4000 a 5000. Viz také Komunikace s moduly ADAM od firmy Advantech.

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné shlédnout PROMOTIC Video "Kurz 4. - Komunikační ovladače".

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmAdam. Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Komunikace je pro sériovou linku (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy Master (to znamená, že dává podnět pro přenos dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje použití objektu PmaCommMsg. Objekt PmaCommGroup nelze použít.
Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "ADAM modul"
- Komunikace je síťová, to znamená, že jeden objekt PmaComm může komunikovat s více zařízeními (protokol podporuje adresaci více zařízení).


Komunikace obsahuje všechny zprávy potřebné pro komunikaci s automaty ADAM všech typů řady 4000 a 5000.
Zprávy jsou členěny podle jednotlivých automatů (pro každý automat příslušná množina zpráv) nebo v okně parametry zpráv lze nastavit "Typ ADAMu" = "Obecný ADAM" a tím zobrazíme všechny implementované zprávy pro všechny ADAMy.
Pro zformulování neimplementované zprávy můžeme zadat v okně parametry zpráv "Typ ADAMu" - "zadání uživatelem". Zpráva pak umožňuje po nastavení dat vysílat a přijímat obecnou stringovou hodnotu definovanou uživatelem.
Každá zpráva je jednoznačně identifikována popisem (viz okno parametry zpráv - "Typ zprávy"), který je shodný s identifikací v originální dokumentaci. Výjímkou je zpráva #aaSiBB(data), která byla podle použití rozdělena na dvě zprávy:
#aaSiBB(data2B) - nastavení jednoho výstupního kanálu
#aaSiBB(data4B) - nastavení všech výstupních kanálů


Všechny rozsahy proměnných jsou jednoznačně dány typem zprávy a jejím popisem. Rozlišujeme celočíselné proměnné na 1,2,4,8 znaků.
Float hodnoty jsou kódovány do textového řetězce formátem "Engineering Units" - to znamená na 7 znaků, kde je obsaženo znaménko, 5 cifer a desetiná tečka.
U množiny zpráv "Analog Output Command Set" ADAMů řady 5000 se vyskytují zprávy #aaSiCj(data) a #aaSiCj6, které používají jiný formát Float hodnot. K zakódování slouží pouze 6 znaků, které neobsahují znaménko a desetiná tečka je dána pevnou pozicí ve třetím znaku.
© MICROSYS, spol. s r. o.