Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaCommGroup (Data komunikace)

Popis:
Viz: PmaCommGroup - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici skupiny dat, které se budou přes danou komunikací číst a/nebo zapisovat.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaCommGroup lze vytvořit jen v objektu PmaComm (pokud daný protokol podporuje použití objektu PmaCommGroup). V objektu PmaComm může být i více objektů PmaCommGroup.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
AutoSendEnabled Povolení/zákaz automatického záslání při zápisu do položky
Count Počet proměnných v objektu
GetCount Vrací počet přenosů
GetSpecParam Vrací některé hodnoty v konfigurátoru "Speciální parametry"
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
LastErr Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy
LastTextErr Textový popis chyby posledního přenosu zprávy
Refresh Čtení všech hodnot skupiny dat
SetSpecParam Nastaví některé hodnoty v konfigurátoru "Speciální parametry"
UpdateEnabled Povolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRate Minimální obnovovací rychlost v milisekundách
Události:
onDataReceive Vyvolá se po přijmu dat z komunikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů skupiny komunikačních dat
Data Definice dat komunikační skupiny
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtComm Rozšíření o napojení na objekt PmaCommGroup

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmCommData -> PmaCommGroup
Pm8.03.28: Opravená chyba: Volání metody Refresh způsobilo zrušení periodické komunikace tohoto objektu.
Pm8.03.00: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)".
Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
Pm8.02.09: Opravená chyba: Někdy nefungoval import/export do CSV souboru.
Pm8.02.01: GetSpecParam a SetSpecParam nové metody. Umožňují u některých ovladačů přečíst/změnit přednastavenou adresu PLC ("SlaveAddr").
Pm8.01.01: Opravená chyba: V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" se konstanta d při konverzi ze starších projektů nastavila na 0 (má se nastavit na 1) - chyba od verze Pm8.1.0.
Pm8.01.00:
- nový konfigurátor "Prioritní obnovování dat".
- V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" přibyla další konstanta (d) pro snažší celočíselné zadávání přepočtu.
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice