Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmaCommGroup (Data komunikace)

Popis:
Viz: PmaCommGroup - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici skupiny dat, které se budou přes danou komunikací číst a/nebo zapisovat.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaCommGroup lze vytvořit pouze v objektu PmaComm (pokud daný protokol podporuje použití objektu PmaCommGroup). V objektu PmaComm může být i více objektů PmaCommGroup.
Tento objekt přidá proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AutoSendEnabledPovolení/zákaz automatického záslání při zápisu do položky
CountPočet proměnných v objektu
GetCount()Vrací počet přenosů
GetSpecParam()Vrací některé hodnoty v konfigurátoru "Speciální parametry"
GetVarExtensions()Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
Item()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
LastErrHodnota chyby (error) posledního
LastTextErrTextový popis chyby posledního přenosu zprávy
Refresh()Čtení všech hodnot skupiny dat
SetSpecParam()Nastaví některé hodnoty v konfigurátoru "Speciální parametry"
UpdateEnabledPovolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRateMinimální obnovovací rychlost v milisekundách
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onDataReceiveVyvolá se po příjmu dat z komunikace
onDataSendVyvolá se po zaslání dat do komunikace
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime pouze jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime pouze jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ParametryDefinice parametrů skupiny komunikačních dat
DataDefinice dat komunikační skupiny
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtCommDatové rozšíření pro napojení na objekt PmaCommGroup

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmCommData -> PmaCommGroup
Pm8.03.28: Opravená chyba: Volání metody Refresh způsobilo zrušení periodické komunikace tohoto objektu.
Pm8.03.00: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)".
Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
Pm8.02.09: Opravená chyba: Někdy nefungoval import/export do CSV souboru.
Pm8.02.01: GetSpecParam a SetSpecParam nové metody. Umožňují u některých ovladačů přečíst/změnit přednastavenou adresu PLC automatu ("SlaveAddr").
Pm8.01.01: Opravená chyba: V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" se konstanta d při konverzi ze starších projektů nastavila na 0 (má se nastavit na 1) - chyba od verze Pm8.1.0.
Pm8.01.00:
- Nový konfigurátor "Prioritní obnovování dat".
- V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" přibyla další konstanta (d) pro snažší celočíselné zadávání přepočtu.
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.