Promotic

AutoSendEnabled - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Povolení/zákaz automatického záslání při zápisu do položky.
Syntaxe:
Boolean AutoSendEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Automaticky zasílat při zápisu do položky" tohoto objektu.
 
Pokud hodnota vlastnosti je true, pak při jakémkoli zápisu do proměnné se hodnota této proměnné okamžitě zašle po komunikaci (při zápisu do dat definovaných v kartě "Data" i při zápisu do dat v objektu PmaData obsahující ExtComm).

- Pro některé typy komunikací je funkčnost zasílání zakázána (např. pro komunikační ovladač PmIEC8705, kdy se data zasílají až na požadavek druhé strany).
- Pokud zapisujete najednou do více položek tohoto objektu, pak se přenos vyvolá pro každou položku zvlášť!
- Komunikační zprávy pro zasílání dat mají automaticky nastaveno, že jsou prioritní - tzn. ve frontě zpráv čekajících na přenos přeskočí všechny neprioritní.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.AutoSendEnabled = true;

Historie:
Pm8.03.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.