Promotic

onDataSend - událost objektu PmaCommGroup

Popis:
Událost je vyvolána po zaslání dat do komunikace.
 
Událost je vyvolána i když komunikace selhala (hodnota se neposlala).
 
Prozatím je událost vyvolána vždy po zaslání jedné proměnné (tzn. v parametru pEvent.Items je vždy jen jedna položka).
Je to proto, že zaslání proměnné se provede okamžitě po zápisu hodnoty do proměnné a pokud se zapíše do dvou proměnných tak se pošlou dvě komunikační zprávy a událost se vyvolá dvakrát.
Do budoucna se však plánuje že bude možno v jedné zprávě poslat více proměnných a proto je parametr pEvent.Items typu Array.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaCommGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Items - (Array) [pro čtení] Každá položka tohoto pole představuje objekt "datové rozšíření ExtComm" proměnné, která je definovaná buď v objektu PmaCommGroup nebo v objektu PmaData.
V tomto poli je prozatím vždy jen jedna položka.
pEvent.ErrorCount - (Long) [pro čtení] Počet položek v poli pEvent.Items, které se nepodařilo zaslat.
Prozatím je zde buď číslo 0 (položka se zaslala) nebo číslo 1 (nepodařilo se položku zaslat).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aItems = pEvent.Items;
Pm.Debug("PmaCommGroup.onDataSend: Size=" + aItems.GetSize(1) + ", ErrorCount=" + pEvent.ErrorCount);
var oItem = aItems.GetItem(0);
Pm.Debug(" Name=" + oItem.Var.Name);
Pm.Debug(" ItemId=" + oItem.ItemId);
Pm.Debug(" LastSendValue=" + oItem.LastSendValue);
Pm.Debug(" LastSendError=" + oItem.LastSendError);

Historie:
Pm9.00.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.