Promotic

LastSendError - vlastnost objektu ExtComm

Popis:
Hodnota úspěšnosti posledního zaslání hodnoty.
Syntaxe:
Long LastSendError
Hodnoty:
0 - Přenos proběhl v pořádku
24 - Timeout od příjmu (nebyl přijat dostatečný počet znaků)
33 - Chyba software
62 - Záporné potvrzení
65 - Špatně zaslaná data (např. špatně nakonfigurovaná komunikační karta)
66 - Špatně přijatá data (např. chyba kontrolního součtu)
67 - Nelze navázat spojení se serverem (Ethernet) nebo není připraven port pro komunikaci (sériová linka).
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nError = oExt.LastSendError;
Příklad2:
Viz příklad v události PmaCommGroup.onDataSend.

Historie:
Pm9.00.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.