Promotic

LastSendError - właściwość obiektu ExtComm

Opis:
Wartość powodzenia ostatniego wysłania wartości.
Składnia:
Long LastSendError
Wartości:
0 - Transmisja przebiegła pomyślnie
24 - Timeout odbioru (nie została odebrana wystarczająca ilość znaków)
33 - Błąd oprogramowania
62 - Negatywne potwierdzenie
65 - Niepoprawnie wysłane dane (np. niepoprawnie ustawiona karta komunikacyjna)
66 - Niepoprawnie odebrane dane (np. błąd sumy kontrolnej)
67 - Nie można nawiązać połączenia z serwerem (Ethernet) lub port nie jest przygotowany do komunikacji (łącze szeregowe).
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- ExtComm.LastSendValue (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nError = oExt.LastSendError;
Przykład2:
Patrz przykład w zdarzeniu PmaCommGroup.onDataSend.

Historia:
Pm9.00.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.