Update cookies preferences
Promotic

Rozszerzenia danych

Rozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) PmVar.
Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmaComm, trendowanie wartości, itd.).
Rozszerzenia danych można ustawiać w konfiguratorze "Rozszerzenia danych" w oknie konfiguracyjnym dla ustawiania właściwości jednej zmiennej.

Zasada rozszerzeń danych:
Rozszerzenia danych są wytwarzane (mają tutaj swoją część konfiguracyjną) w zmiennej PmVar obiektu PmaData (PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup).
Większość rodzai rozszerzeń danych zawiera w sobie odniesienie do obiektu docelowego, do którego rozszerzenia danych są rejestrowane i który oferuje wymaganą funkcjonalność.
Obiekt docelowy rozumie rozszerzenia danych jako jego pozycje dynamiczne, które powstają i rejestrują się do niego automatycznie po uruchomieniu aplikacji, z automatycznym odniesieniem na wartość zmiennej PmVar, gdzie rozszerzenia danych są ulokowane.
Typ obiektu docelowego jest zależny od typu rozszerzenia danych. Na przykład
Notatka! W systemie PROMOTIC istnieje możliwość wyszukania i wyświetlenia wszystkich rozszerzeń danych z całej aplikacji, które mają ustawione odniesienie do konkretnego obiektu docelowego. Patrz Lista rozszerzeń danych.

Identyfikator #ext:
Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #ext.
Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach.
Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych o identyfikatorze al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).

Identyfikator #vars:
Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych "PP - Właściwość Pma obiektu".
Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (obiekt PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).

Format zapisu zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego.
Nawet zawartość wszystkich rozszerzeń danych jednego obiektu PmVar można zapisać w formie jednego łańcucha tekstowego, w którym poszczególne rozszerzenia danych są oddzielone znakiem przecinek (',').
Jest stosowane do wyświetlenia listy rozszerzeń danych w ofertach środowiska deweloperskiego, zwłaszcza jest jednak stosowane do eksportu/importu obiektów PmVar w formacie CSV.
Składnia:
Id={DExtnType;Cfg1;Cfg2;...;CfgN}
Konkretna lista i kolejność konfiguratorów jest przedstawiona dla każdego rozszerzenia danych.
Lista typów rozszerzeń danych:
AlarmAnalogRozszerzenie danych o alarm wartości liczbowe
AlarmBinaryRozszerzenie danych o alarm wartości dwustanowej
ExtCommRozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaCommGroup
ExtDdeClientRozszerzenie danych do podłączenia do serwera DDE
ExtDdeServerRozszerzenie danych o oferowanie danej w serwerze DDE.
ExtEventRozszerzenie danych o wytwarzanie eventów
ExtOpcDaRozszerzenie danych do podłączenia do serwera OPC DA.
ExtSubVarRozszerzenie danych zmiennej PmVar o następną podzmienną
ExtTrendRozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaTrendGroup
ExtWriteActionRozszerzenie danych do przetestowania oraz korektę zapisywanej wartości
Patrz również:
- PmVar (obiekt)
- PmVar > Zmienna (karta)
- PmVar.Extension (metoda)
- PmaData (obiekt)

Historia:
Pm8.03.11: Usunięty błąd: podczas zmiany rozszerzeń danych nie doszło do zapisania edytowanych wartości (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.10).
Pm8.03.00: Rozszerzenie danych jest obiektem z możliwością skryptowania.
- Metoda PmVar.Extension obiekt ten udostępni. Rozszerzenie danych nie posiada tylko zmienna obiektu PmaData ale również zmienna w obiektach PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup oraz PmaTrendGroup. W tych obiektach znajduje się tylko jedno rozszerzenie "siebie samego", tzn. rozszerzenie danych ExtComm, ExtOpcDa oraz ExtTrend.
- Obiekt rozszerzenia danych można również adresować w ścieżce obiektów przy pomocy identyfikatora #ext.
© MICROSYS, spol. s r.o.