Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rozszerzenia danych

Rozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) PmVar. Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmaComm, trendowanie wartości, itd.).

Rozszerzenia danych można ustawiać w konfiguratorze "Rozszerzenia danych" w oknie konfiguracyjnym dla ustawiania właściwości jednej zmiennej.

 
Zasada rozszerzeń danych:

Rozszerzenia danych są wytwarzane (mają tutaj swoją część konfiguracyjną) w zmiennej PmVar obiektu PmaData (PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup). Większość rodzai rozszerzeń danych zawiera w sobie odniesienie do obiektu docelowego, do którego rozszerzenia danych są rejestrowane i który oferuje wymaganą funkcjonalność. Obiekt docelowy rozumie rozszerzenia danych jako jego pozycje dynamiczne, które powstają i rejestrują się do niego automatycznie po uruchomieniu aplikacji, z automatycznym odniesieniem do wartości zmiennej PmVar, gdzie rozszerzenia danych są ulokowane.

Typ obiektu docelowego jest zależny od typu rozszerzenia danych. Na przykład PmaTrendGroup dla ExtTrend, PmaCommGroup dla ExtComm, PmaOpcDaClientGroup dla ExtOpcDa lub PmaAlarmGroup dla ExtAlarmAnalog oraz ExtAlarmBinary.

Notatka! W systemie PROMOTIC istnieje możliwość wyszukania i wyświetlenia wszystkich rozszerzeń danych z całej aplikacji, które mają ustawione odniesienie do konkretnego obiektu docelowego. Patrz Lista rozszerzeń danych.

 
Identyfikator #ext:

Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).

 
Identyfikator #vars:

Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (obiekt PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).

 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha.Nawet zawartość wszystkich rozszerzeń danych jednego obiektu PmVar można zapisać w formie jednego łańcucha, w którym poszczególne rozszerzenia danych są oddzielone znakiem przecinek (','). Jest stosowane do wyświetlenia listy rozszerzeń danych w ofertach środowiska deweloperskiego, zwłaszcza jest jednak stosowane do eksportu/importu obiektów PmVar w formacie CSV.

Składnia:

Id={DExtnType;Cfg1;Cfg2;...;CfgN}

Konkretna lista i kolejność konfiguratorów jest przedstawiona dla każdego rozszerzenia danych.

Lista typów rozszerzeń danych:
ExtAlarmAnalog Rozszerzenie o alarm wartości analogowej
ExtAlarmBinary Rozszerzenie o alarm wartości typu Boolean
ExtComm Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmaCommGroup
ExtDdeClient Rozszerzenie o podłączenie do serwera DDE
ExtDdeServer Rozszerzenie o oferowanie danej w serwerze DDE.
ExtEvent Rozszerzenie o wytwarzanie eventów
ExtOpcDa Rozszerzenie o podłącznie do serwera OPC DA.
ExtSubVar Rozszerzenie zmiennej PmVar o następną podzmienną
ExtTrend Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmaTrendGroup
ExtWriteAction Rozszerzenie do przetestowania oraz korektę zapisywanej wartości
Patrz również:
- PmVar (obiekt)
- PmVar > Zmienna (karta)
- PmVar.Extension (metoda)
- PmaData (obiekt)

Historia:
Pm8.03.11: Usunięty błąd: podczas zmiany rozszerzeń danych nie doszło do zapisania edytowanych wartości (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.10).
Pm8.03.00: Rozszerzenie danych jest obiektem z możliwością skryptowania.
- Metoda PmVar.Extension obiekt ten udostępni. Rozszerzenie danych nie posiada tylko zmienna obiektu PmaData ale również zmienna w obiektach PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup oraz PmaTrendGroup. W tych obiektach znajduje się tylko jedno rozszerzenie "siebie samego", tzn. rozszerzenie danych ExtComm, ExtOpcDa oraz ExtTrend.
- Obiekt rozszerzenia danych można również adresować w ścieżce obiektów przy pomocy identifikatora #ext.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice