Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaAlarmGroup (Grupa alarmów)

Opis:
Obiekt przedstawia grupę alarmy (podgrupę).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Acknowledge Potwierdzenie alarm pozycji
Activate Aktywacja istniejącej alarm pozycji
ActivateNew Dynamiczne wytworzenie oraz aktywacja alarm pozycji
Area Obszar alarm grupy
GetHistoryData Uzyska dane z historii alarmów/eventów
GetStateCount Ilość alarmów danego stanu
GetStateData Uzyska dane z aktualnego stanu alarmów
GroupId Identyfikator grupy
GroupTitle Wyświetlana nazwa grupy
Inactivate Deaktywacja alarm pozycji
Item Dostęp do jednej alarm pozycji
QuitSound Zakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji
RegisterNew Dynamiczne wytworzenie alarm pozycji
Przestarzałe właściwości i metody:
WndHistory Przeglądarka historii alarm grupy
WndState Przeglądarka stanu alarm grupy
Zdarzenia:
onStateChange Jest wywołane przy zmianie stanu alarm pozycji
onUserItemAction Jest wywołane przy wyborze odpowiedniej akcji w przeglądarce stanu przez lokalnego/sieciowego użytkownika
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Grupa Podstawowe parametry alarm grupy
Pozycje Definicja alarm pozycji
Zapisanie Zapisanie alarm grupy
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmAlarmItem(Alarm pozycja) Alarm pozycja
ExtAlarmAnalog Rozszerzenie o alarm wartości analogowej
ExtAlarmBinary Rozszerzenie o alarm wartości typu Boolean
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta błędu podczas zaniku dynamicznego PmAlarmItem oraz onStateChange.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAlarmEvent -> PmaAlarmGroup
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Usprawniono właściwe wyświetlanie pozycji podczas odwrotnego uszeregowania w czasie Na Webie dla przeglądarki Chrome usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
Pm8.03.15: W przeglądarce historii zoptymalizowano ułożenie przycisków przewijania w czasie.
Pm8.03.03:
- Korekta podczas otwierania alarm/event przeglądarki na Webie. Po zastosowaniu $vb w identyfikatorze grupy alarmu wyrażenie oceniono jako puste.
- Korekta przepisywania danych w pamięci podczas zapisu do DBF (alarmy DBF), podczas przekroczenia wielkości zapisywanej wartości wobec szerokości kolumny w DBF.
Pm8.03.02:
- Dane historyczne można zapisywać do: Baza danych MySQL oraz Baza danych FireBird (patrz konfigurator "Typ zapisania").
- W metodzie Acknowledge można teraz wprowadzić narodowy język kwitującego.
- Ppodczas przeglądania u Web kliena jest ulepszona lokalizacja języków narodowych.
Pm8.02.16: Usunięty błąd: w karcie "Pozycje" dodano przyciski do importu oraz eksportu pozycji.
Pm8.02.14: Usunięty błąd: (przeglądarka historii):
- Usunięty błąd: podczas włączonego filtru oraz w przypadku zdalnych alarmów (tzn. kiedy Typ zapisania = Odległe połączenie poprzez WEB) nie działał właściwie scrollbar.
- Optymalizacja wyszukiwania oraz wczytywania danych z plików historii.
Pm8.02.13: Usunięty błąd: Jeżeli w przeglądarce stanu został ustawiony konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)", wtedy alarmy nie wyświetlały się w przeglądarce historii.
Pm8.02.12: Usunięty błąd: W przypadku przełączania przeglądarki stanu bieżącego i historii aktualnie jest dodawany tekst filtracji.
Pm8.02.07: Usunięty błąd: metoda GetStateData nie zwróciła danych jeżeli został ustawiony typ "Odległe połączenie poprzez WEB".
Pm8.01.10: ustawiony na typ Odległe połączenie poprzez WEB: nie funkcjonował tekst filtracji jeżeli był z diakrytyką.
Pm8.01.01:
- Właściwość AckerId zwracała błedną wartość.
- Jeżeli był błędny plik konfiguracyjny XML, wtedy nie można było otworzyć przeglądarki alarmów.
Pm8.00.07:
- nowe konfiguratory: Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy) oraz 2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane umożliwiają takie ustawienie alarmów bieżących, że alarmy w stanie nie aktywny oraz potwierdzony (zielony) będą w przeglądarce wyświetlone tylko dla określony czas - na przykład przez okres 10 godzin żeby również następująca zmiana widziała, do czego doszło.
- zdarzenia onStateChange oraz onUserItemAction zawierają nowy parametr pEvent.Context, który umożliwia identyfikację na przykład użytkownika sieciowego, który potwierdził alarm.
Pm8.00.06: Uogólnienie: Konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)" o nową opcję "2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice