Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaAlarmGroup (Grupa alarmów)

Opis:
Obiekt przedstawia grupę alarmy (podgrupę).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Acknowledge Potwierdzenie alarm pozycji
Activate Aktywacja istniejącej alarm pozycji
ActivateNew Dynamiczne wytworzenie oraz aktywacja alarm pozycji
Area Obszar alarm grupy
GetHistoryData Uzyska dane z historii alarmów/eventów
GetStateCount Ilość alarmów danego stanu
GetStateData Uzyska dane z aktualnego stanu alarmów
GroupId Identyfikator grupy
GroupTitle Wyświetlana nazwa grupy
Inactivate Deaktywacja alarm pozycji
Item Dostęp do jednej alarm pozycji
QuitSound Zakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji
RegisterNew Dynamiczne wytworzenie alarm pozycji
Przestarzałe właściwości i metody:
WndHistory Przeglądarka historii alarm grupy
WndState Przeglądarka stanu alarm grupy
Zdarzenia:
onStateChange Jest wywołane przy zmianie stanu alarm pozycji
onUserItemAction Jest wywołane przy wyborze odpowiedniej akcji w przeglądarce stanu przez lokalnego/sieciowego użytkownika
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Grupa Podstawowe parametry alarm grupy
Pozycje Definicja alarm pozycji
Zapisanie Zapisanie alarm grupy
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmAlarmItem(Alarm pozycja) Alarm pozycja
ExtAlarmAnalog Rozszerzenie o alarm wartości analogowej
ExtAlarmBinary Rozszerzenie o alarm wartości typu Boolean

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAlarmEvent -> PmaAlarmGroup
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Usprawniono właściwe wyświetlanie pozycji podczas odwrotnego uszeregowania w czasie Na Webie dla przeglądarki Chrome usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
Pm8.03.15: W przegąldarce historii zoptymalizowano ułożenie przycisków przewijania w czasie.
Pm8.03.03:
- Korekta podczas otwierania alarm/event przeglądarki na Webie. Po zastosowaniu $vb w identyfikatorze grupy alarmu wyrażenie oceniono jako puste.
- Korekta przepisywania danych w pamięci podczas zapisu do DBF (alarmy DBF), podczas przekroczenia wielkości zapisywanej wartości wobec szerokości kolumny w DBF.
Pm8.03.02:
- Dane historyczne można zapisywać do: Baza danych MySQL oraz Baza danych FireBird (patrz konfigurator "Typ zapisania").
- w metodzie Acknowledge można teraz wprowadzić narodowy język kwitującego.
- Ppodczas przeglądania u Web kliena jest ulepszona lokalizacja języków narodowych.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice