Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaNumber (Numer)

Opis:
Obiekt przedstawia jedną wartość liczbową typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single lub Double. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, z której można zastosować z dowolnego miejsca w skrypcie oraz może zostać udostępniona przy pomocy DDE innymi aplikacjami.

Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaData.

 
W obiekcie PmaNumber można wytworzyć obiekt PmaNumberLim, który umożliwia zdefiniowanie zakres dolny/zakres górny zmiennej. Obiekt PmaNumber może zawierać więcej obiektów PmaNumberLim .

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
DdeClientEnabled Zezwolenie/zakaz współdzielenia danych przy pomocy DDE
Dt Typ danych
GetDtS Tekstowy identyfikator typu danych
IsReadOnly Stwierdzi, czy wartość tego obiektu jest tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu
Title Opis obiektu
Unit Jednostka wartości obiektu
Value Wartość liczbowa tego obiektu
Zdarzenia:
onValueWrite Jest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Numer Ustawienie parametrów wartości
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Powiązane podobiekty:
PmaNumberLim(Limit) Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber (przestarzałe)
Patrz również:
- PmaString (obiekt)
- PmaData (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice