Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaNumber (Numer)

Opis:
Obiekt przedstawia jedną wartość liczbową typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single lub Double. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, z której można zastosować z dowolnego miejsca w skrypcie oraz może zostać udostępniona przy pomocy DDE innymi aplikacjami.

Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaData.

 
W obiekcie PmaNumber można wztworzyć obiekt PmaNumberLim, który umożliwi zdefiniowanie zakres dolny/zakres górny zmiennej. Obiekt PmaNumber może zawierać więcej obiektów PmaNumberLim .

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
DdeClientEnabled Zezwolenie/zakaz współdzielenia danych przy pomocy DDE
Dt Typ danych
GetDtS Tekstowy identyfikator typu danych
IsReadOnly Stwierdzi, czy obiekt jest tylko do odczytu
Title Opis obiektu
Unit Jednostka wartości obiektu
Value Wartość liczbowa tego obiektu
Zdarzenia:
onValueWrite Jest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Numer Ustawienie parametrów wartości
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Powiązane podobiekty:
PmaNumberLim(Limit) Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber (przestarzałe)
Patrz również:
- PmaString (obiekt)
- PmaData (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice