Promotic

Title - właściwość obiektu PmaNumber

Opis:
Opis obiektu - łańcuch, który bardziej szczegółowo charakteryzuje wartość tego obiektu.
Składnia:
String Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tytuł" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var sTitle = oNumber.Title;   // Odczyt z właściwości
oNumber.Title = sTitle;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.