Update cookies preferences
Promotic

Unit - właściwość obiektu PmaNumber

Opis:
Jednostka wartości obiektu.
Składnia:
String Unit
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Jednostka" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var sUnit = oNumber.Unit;   // Odczyt z właściwości
oNumber.Unit = sUnit;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.