Update cookies preferences
Promotic

Unit - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Jednotka hodnoty objektu.
Syntaxe:
String Unit
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jednotka" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var sUnit = oNumber.Unit;   // Čtení z vlastnosti
oNumber.Unit = sUnit;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.