Promotic

IsReadOnly - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Zjistí, zda hodnota tohoto objektu je jen pro čtení nebo pro čtení i zápis.
Syntaxe:
Boolean IsReadOnly
Hodnoty:
true - Hodnota tohoto objektu je jen pro čtení (konstanta).
false - Hodnota tohoto objektu je pro čtení i zápis.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jen pro čtení" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var bReadOnly = oNumber.IsReadOnly;
© MICROSYS, spol. s r.o.