Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsReadOnly - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Zjistí, zda hodnota tohoto objektu je jen pro čtení nebo i pro zápis
Syntaxe:
Boolean IsReadOnly
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jen pro čtení" tohoto objektu. Pokud hodnota tohoto objektu je jen pro čtení (konstanta), pak metoda vrací true, v jiném případě metoda vrací false.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var bReadOnly = oNumber.IsReadOnly;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice