Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaNumber (Číslo)

Popis:
Objekt představuje jednu numerickou hodnotu typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single nebo Double. Takto definovaná hodnota je proměnnou systému PROMOTIC, kterou lze použít odkudkoliv ve skriptu a může být také sdílena pomocí DDE jinými aplikacemi.

Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaData.

 
V objektu PmaNumber lze založit objekt PmaNumberLim, který umožňuje definovat dolní mez/horní mez proměnné. Objektů PmaNumberLim může být v objektu PmaNumber více.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
DdeClientEnabled Povolení/zákaz sdílení dat pomocí DDE
Dt Datový typ
GetDtS Textový identifikátor datového typu
IsReadOnly Zjistí, zda objekt je jen pro čtení
Title Popis objektu
Unit Jednotka hodnoty objektu
Value Numerická hodnota tohoto objektu
Události:
onValueWrite Vyvolá se po zápisu hodnoty do tohoto objektu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Číslo Nastavení parametrů hodnoty
DDE Definice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Související objekty:
PmaNumberLim(Mez) Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber (zastaralé)
Viz také:
- PmaString (objekt)
- PmaData (objekt)
- PmaDataTable (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice