Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaNumber (Číslo)

Popis:
Objekt představuje jednu numerickou hodnotu typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single nebo Double. Takto definovaná hodnota je proměnnou systému PROMOTIC, kterou lze použít odkudkoliv ve skriptu a může být také sdílena pomocí DDE jinými aplikacemi.

Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaData.

 
V objektu PmaNumber lze vytvořit objekt PmaNumberLim, který umožňuje definovat dolní mez/horní mez proměnné. Objektů PmaNumberLim může být v objektu PmaNumber více.

Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
DdeClientEnabled Povolení/zákaz sdílení dat pomocí DDE
Dt Datový typ
GetDtS Textový identifikátor datového typu
IsReadOnly Zjistí, zda hodnota tohoto objektu je jen pro čtení nebo pro čtení i zápis
Title Popis objektu
Unit Jednotka hodnoty objektu
Value Numerická hodnota tohoto objektu
Události:
onValueWrite Vyvolá se po zápisu hodnoty do tohoto objektu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Číslo Nastavení parametrů hodnoty
DDE Definice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Související objekty:
PmaNumberLim(Mez) Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber (zastaralé)
Viz také:
- PmaString (objekt)
- PmaData (objekt)
- PmaDataTable (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice