Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaTrendGroup (Skupina trendů)

Popis:
Viz: PmaTrendGroup - Podrobný popis objektu
 
Objekt zajišťuje uchovávání časového průběhu proměnných definovaných v záložce "Data" do paměti a na pevný disk počítače. Uchovávání je prováděno ve volitelných intervalech metodami Run, RunTime. K prohlížení archivovaných dat lze použít objekt PmgTrendViewer, a to buď v obraze klientské aplikace PROMOTIC nebo ve Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..).
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
AddFilter Přidá hodnotový filtr
BackupCreate Vytvoří novou zálohu
BackupInfo Vrací informace o uložených trendovaných datech na disku
ClearHistory Smazaní dat z archivu trendů
Close Uzavření archivu trendů
Count Počet proměnných v objektu
CreateFilter Vytvoří hodnoty filtru rozsahu pro další metody
GetData Vrací uchovaná dat
GetGroupTitle Vrací uživatelský název skupiny trendů
GetPersistInfo Vrací informace o způsobu ukládání na disk
GetTime Vrací žádaný čas
GetValueByTime Vrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
GroupId Identifikátor skupiny
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
Open Otevření archivu trendů
Run Uchování aktuálních hodnot s aktuálním časem
RunTime Uchování aktuálních hodnot se zadaným časem
SaveToFile Uložení dat tohoto objektu do souboru
SetValueByTime Zápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.
Události:
onAddRecord Vyvolá se při požadavku na uložení hodnot proměnných
onBackupCreate Vyvolá se při požadavku na vytvoření nové zálohy
onError Vyvolá se při vzniku chyby v objektu
Konfigurační záložky:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Data Definice dat skupiny trendů
Trend Základní nastavení skupiny trendů
Uložení Konfigurace ukládání dat skupiny trendů
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtTrend Rozšíření o napojení na objekt PmaTrendGroup
Viz také:
- PmgTrendViewer (objekt)
- PmVar (objekt)
- ExtTrend (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmTrend -> PmaTrendGroup
Pm8.03.09:
- Metoda GetValueByTime neuměla vrátit jednu hodnotu pro typ uložení Database dBase backups.
- Při typu uložení Database Access backups (zastaralé) vznikala nová záloha při každém spuštění runtime.
Pm8.03.01: Nový konfigurátor Dodatečné parametry, který umožní zadat například názvy nebo datové typy sloupce v ukládané databázi.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice