Promotic

Objekt PmaTrendGroup (Skupina trendů)

Popis:
Viz: PmaTrendGroup - Podrobný popis objektu

Objekt zajišťuje uchovávání časového průběhu proměnných definovaných v kartě "Data" v paměti a na pevný disk počítače. Uchovávání je prováděno ve volitelných intervalech metodami Run, RunTime. Pro prohlížení archivovaných dat lze použít objekt PmgTrendViewer, a to buď v obrazu klientské aplikace PROMOTIC nebo ve Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddFilterPřidá hodnotový filtr
BackupCreateVytvoří novou zálohu
BackupInfoVrací informace o uložených trendovaných datech na disku
ClearHistorySmazaní dat z archivu trendů
CloseUzavření archivu trendů
CountPočet proměnných v objektu
CreateFilterVytvoří hodnoty filtru rozsahu pro další metody
GetDataVrací uchovaná dat
GetGroupTitleVrací uživatelský název skupiny trendů
GetPersistInfoVrací informace o způsobu ukládání na disk
GetTimeVrací žádaný čas
GetValueByTimeVrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
GetVarExtensionsPole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
GroupIdIdentifikátor skupiny
ItemPřístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemExPřístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
OpenOtevření archivu trendů
RunUchování aktuálních hodnot s aktuálním časem
RunTimeUložení aktuálních hodnot se zadaným časem
SaveToFileUložení dat tohoto objektu do souboru
SetValueByTimeZápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onAddRecordVyvolá se při požadavku na uložení hodnot proměnných
onBackupCreateVyvolá se při požadavku na vytvoření nové zálohy
onErrorVyvolá se při vzniku chyby v objektu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DataDefinice dat skupiny trendů
TrendZákladní nastavení skupiny trendů
UloženíKonfigurace ukládání dat skupiny trendů
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtTrendDatové rozšíření pro napojení na objekt PmaTrendGroup
Viz také:
- PmgTrendViewer (objekt)
- PmVar (objekt)
- ExtTrend (objekt)

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava čtení záznamů pomocí metod GetValueByTime a GetData. Porovnávání názvů bylo omylem case sensitive.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmTrend -> PmaTrendGroup
Pm8.03.09:
- Metoda GetValueByTime neuměla vrátit jednu hodnotu pro typ uložení Database dBase backups.
- Při typu uložení Database Access backups (zastaralé) vznikala nová záloha po spuštění aplikace.
Pm8.03.01: Nový konfigurátor "Dodatečné parametry".
Pm8.02.16: Opravená chyba: Pro typ uložení "Database Oracle cyclic" nefungovalo mazání starých záznamů.
Pm8.02.07: V konfigurátorech Jednotka a Zobrazovaný název trendu lze nyní zadávat Makro výraz $.text.
Pm8.02.06: V proměnné trendu v konfigurátoru "Dodatečné parametry"" je nová položka Dodatečné parametry, která umožňuje zadat jiný název sloupce v databázi.
Pm8.02.00: Textová hodnota konfigurátoru "Zobrazovaný název trendu" je nyní lokalizovaná na Webu i při přepnutí lokální aplikace do jiného jazyka.
Pm8.01.05: Pokud byl zapnut konfigurátor "Automatické ukládání po startu povoleno", pak při zatížené aplikaci mohlo docházet k pokusu zapsat záznamy se stejným časem.
Pm8.01.04: Zrychleno načítání většího množství DBF souborů při startu aplikace.
Pm8.00.05: Opravená chyba: Při ukládání do Database dBase backups lze ukládat s přesností až na tisiciny sekundy. Při čtení se však zaokrouhlovalo na sekundy.
Pm8.00.04:
- Periodu ukládání hodnot lze nyní nastavit přímo v objektu - viz konfigurátor "Perioda automatického ukládání [s]". Nemusí se pak již volat metoda Run.
- Je nové datové rozšíření ExtTrend. Nyní se již nemusí data pro trendování konfigurovat v objektu PmaTrendGroup ale lze trendování nakonfigurovat přímo v proměnné v objektu PmaData.
© MICROSYS, spol. s r. o.