Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaTimer (Časovač)

Popis:
Objekt hlídá uplynutí časové periody. S danou periodou je vyvolána událost onTick. Objekt je zejména vhodný pro periodické provádění scriptu nebo provádění skriptu v zadaném denním čase. Lze provádět i větší funkčnosti, jako například opožděné provádení skriptu (viz metoda StartEx). Obecnější způsoby časového řízení je však lépe provádět objektem PmaSequencer.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

 
Periody vyvolávání události onTick lze průběžně měnit (viz vlastnost Period) nebo průběžně zakazovat (viz vlastnost Enabled).

Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Double, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v tomto objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu, protože se tím zatěžuje celá aplikace.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Counter Čítač omezující počet spuštění
Emulate Emulace tiknutí
Enabled Povolení/zákaz časovače
LastTick Čas posledního spuštění události onTick
Period Perioda časovače v sekundách
StartEx Aktivace časovače se zadaným počtem spuštění a periodou
Události:
onTick Vyvolá se po každém tiknutí časovače
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Časovač Definice podmínek pro spuštění periodického procesu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmTimer -> PmaTimer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice