Update cookies preferences
Promotic

Časovač - karta objektu PmaTimer

Popis:
Karta slouží k definici periody a způsobu spuštění časovače
Konfigurátory:
Časovač povolen po startuPokud je zatrženo, pak časovač je povolen a tiká.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Enabled.
Perioda [s]Perioda v sekundách. Vyvolá se událost onTick vždy po uplynutí této periody.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Period.
Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Double, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v tomto objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu, protože se tím zatěžuje celá aplikace.
Od startu aplikacePokud je zatrženo, pak je periodické spouštění algoritmu prováděno po spuštění aplikace bez ohledu na denní čas.
Vzhledem k času [hh:mm:ss]Zadání denního času, od kterého začne periodické spouštění algoritmu. Není však nutno čekat na to až nastane tento čas, časovač je spuštěn v prvním možném násobku definované periody.
© MICROSYS, spol. s r.o.