Update cookies preferences
Promotic

Enabled - vlastnost objektu PmaTimer

Popis:
Povolení/zákaz časovače.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Hodnoty:
true - časovač je funkční, tzn. je vyvolána událost onTick
false - událost není vyvolána
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Časovač povolen po startu" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");

var bEnabled = oTimer.Enabled;   // Čtení z vlastnosti
oTimer.Enabled = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.