Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Enabled - vlastnost objektu PmaTimer

Popis:
Povolení/zákaz časovače.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Hodnoty:
true - časovač je funkční, tzn. je vyvolána událost onTick
false - událost není vyvolána
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Časovač povolen po startu" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");
var bEnabled = oTimer.Enabled;
//nebo
oTimer.Enabled = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice