Promotic

Enabled - właściwość obiektu PmaTimer

Opis:
Zezwolenie/zakaz czasomierza.
Składnia:
Boolean Enabled
Wartości:
true - czasomierz działa, tzn. zostanie wywołane zdarzenie onTick
false - zdarzenie nie zostanie wywołane
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Czasomierz aktywny po starcie" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");

var bEnabled = oTimer.Enabled;   // Odczyt z właściwości
oTimer.Enabled = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.