Update cookies preferences
Promotic

Period - właściwość obiektu PmaTimer

Opis:
Period czasomierza w sekundach.
Składnia:
Single Period
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Period [s]" tego obiektu.
 
Jest to czas, za jaki zostanie wywołane zdarzenie onTick.

Period określa się w sekundach, ale ponieważ że jest typu Double, można wprowadzić również jednostkę czasu mniejszą niż 1 sekunda. Obiekt jest podłączony do czasu komputera, który "tyka" a maksymalną częstotliwością 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Jednak tak krótkich periodów w tym obiekcie praktycznie nie można zastosować. Zalecane jest również nieustawiać zbyt małej wartości, ponieważ to obciąży całą aplikację.
Patrz również:
- PmaTimer.LastTick (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");

var nPeriod = oTimer.Period;   // Odczyt z właściwości
oTimer.Period = 3;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.