Update cookies preferences
Promotic

onTick - zdarzenie obiektu PmaTimer

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po każdym tyknięciu czasomierza (po upływie określonego periodu).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaTimer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Przykład:
Po każdym tyknięciu czasomierza zostanie zwikszona wartość zmiennej "Temperatura3" w obiekcie /Data1 (typu PmaData).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oVar = pMe.Pm("/Data1/#vars/Temperatura3");
oVar.Value += 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.