Update cookies preferences
Promotic

LastTick - właściwość obiektu PmaTimer

Opis:
Czas ostatniego wywołania zdarzenia onTick.
Składnia:
Date LastTick
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Jeżeli czasomierz od uruchomienia aplikacji jeszcze ani raz nie uruchomił zdarzenie onTick, wtedy właściwość zwraca czas o wartości 0. Czas ostatniego uruchomienia oraz period czasomierza określa również czas następnego wywołania.
Patrz również:
- PmaTimer.Period (właściwość)
- PmaTimer.Enabled (właściwość)
Przykład:
Obliczenie czasu następnego uruchomienia na podstawie ostatniego wywołania oraz periodu czasomierza (pod warunkiem, że czasomierz jest zezwolony oraz, że został przynajmniej raz uruchomiony).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTimer = pMe.Pm("/TestTimer");
var tNextTick = oTimer.LastTick + oTimer.Period / 86400;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.