Promotic

Czasomierz - karta obiektu PmaTimer

Opis:
Karta służy do definicji periodu i sposobu uruchomienia czasomierza
Konfiguratory:
Czasomierz aktywny po starcieJeżeli jest zaznaczone, wtedy czasomierz jest aktywny i tyka.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Enabled.
Period [s]Period w sekundach. Jest wywołane zdarzenie onTick zawsze po upływie tego periodu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Period.
Period określa się w sekundach, ale ponieważ że jest typu Double, można wprowadzić również jednostkę czasu mniejszą niż 1 sekunda. Obiekt jest podłączony do czasu komputera, który "tyka" a maksymalną częstotliwością 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Jednak tak krótkich periodów w tym obiekcie praktycznie nie można zastosować. Zalecane jest również nieustawiać zbyt małej wartości, ponieważ to obciąży całą aplikację.
Od uruchomienia aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy periodyczne uruchamianie algorytmu jest wykonywane po uruchomieniu aplikacji bez względu na czas dzienny.
Względem czasu [gg:mm:ss]Określenie czasu dziennego, od którego rozpocznie się periodyczne uruchamianie algorytmu. Nie trzeba jednak wyczekiwać do nadejścia tego czasu, czasomierz jest uruchomiony w pierszej możliwej krotności ustawionego periodu.
© MICROSYS, spol. s r.o.