Promotic

Counter - właściwość obiektu PmaTimer

Opis:
Licznik, który umożliwia ograniczyć ilość uruchomień czasomierza.
Składnia:
Long Counter
Wartości:
Counter > 0 - Wartość większe niż 0 oznacza ilość kolejnych uruchomień czasomierza. Każde uruchomienie czasomierza automatycznie obniży wartość licznika o 1.
Counter = 0 - Wartość równa 0 oznacza, że już nie dojdzie do uruchomienia czasomierza.
Counter = -1 - Wartość równa -1 oznacza, że ilość uruchomień czasomierza jest nieograniczona (domyślnie).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Ograniczoną ilość uruchomień czasomierza można także wywołać przy pomocy metody StartEx z określonym parametrem nCounter.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");

var nCounter = oTimer.Counter;   // Odczyt z właściwości
oTimer.Counter = -1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.