Promotic

Counter - vlastnost objektu PmaTimer

Popis:
Čítač, který umožňuje omezit počet následných spuštění časovače.
Syntaxe:
Long Counter
Hodnoty:
Counter > 0 - Hodnota větší než 0 znamená počet následných spuštění časovače. Každé spuštění časovače sníží automaticky hodnotu čítače o 1.
Counter = 0 - Hodnota rovna 0 znamená, že už nedojde ke spuštění časovače.
Counter = -1 - Hodnota rovna -1 znamená, že počet spuštění časovače je neomezen (přednastaveno).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Omezený počet spuštění časovače lze také vyvolat metodou StartEx se zadaným parametrem nCounter.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");

var nCounter = oTimer.Counter;   // Čtení z vlastnosti
oTimer.Counter = -1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.