Update cookies preferences
Promotic

onTick - událost objektu PmaTimer

Popis:
Událost je vyvolána po každém tiknutí časovače (po uplynutí definované periody).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaTimer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Příklad:
Po každém tiknutí časovače se o 1 zvýší hodnota proměnné "Teplota3" v objektu /Data1 (typu PmaData).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oVar = pMe.Pm("/Data1/#vars/Teplota3");
oVar.Value += 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.