Promotic

LastTick - vlastnost objektu PmaTimer

Popis:
Čas posledního vyvolání události onTick.
Syntaxe:
Date LastTick
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Pokud časovač od startu aplikace ještě ani jednou nespustil událost onTick, pak vlastnost vrací čas s hodnotou 0. Čas posledního vyvolání a perioda časovače určuje i čas příštího spuštění.
Viz také:
- PmaTimer.Period (vlastnost)
- PmaTimer.Enabled (vlastnost)
Příklad:
Výpočet času příštího spuštění z času posledního vyvolání a periody časovače (za předpokladu, že časovač je povolen a už byl alespoň jednou spuštěn).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTimer = pMe.Pm("/TestTimer");
var tNextTick = oTimer.LastTick + oTimer.Period / 86400;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.