Update cookies preferences
Promotic

Pma objekty

Pma objekt je objekt, který lze vytvořit v editoru Pma objektů. Aby mohla být v aplikaci využita funkčnost objektu, je nutné jeho vytvoření (instancování).

Vytvoření Pma objektu:
Pma objekt se vkládá do aplikace jeho vytvořením ve stromu Pma objektů (sloupec v levé části obrazovky editoru Pma objektů).
Pma objekt lze vytvořit označením objektu, do kterého má být vložen a stisknutím klávesy Insert.
Lze použít také kontextové menu vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši nad objektem, do kterého má být nový objekt vložen.

Konfigurace Pma objektu:
Po označení Pma objektu ve stromu Pma objektů jsou v okně na pravé straně editoru zobrazeny konfigurační karty objektu s jednotlivými konfigurátory. Jejich nastavením lze objekt nakonfigurovat podle potřeb projektanta.
Seznam objektů:
PmaActiveX(ActiveX) Vložení libovolného ActiveX objektu
PmaAdo(ADO databáze) Realizuje přístup k databázím pomocí ADO
PmaAlarmGroup(Skupina alarmů) Uchování stavů a historie alarmů
PmaComm(Komunikace) Objekt umožňuje komunikaci přes Ethernet nebo přes sériový port počítače
PmaCommGroup(Data komunikace) Definice skupiny dat komunikace
PmaCommMsg(Komunikační zpráva) Definice formátu jedné komunikační zprávy
PmaData(Data) Kolekce hodnot proměnných
PmaDataTable(Tabulka dat) Tabulka hodnot proměnných
PmaDll(Dll) Zpřístupnění funkcí v DLL knihovnách
PmaEventGroup(Skupina eventů) Uchování historie eventů
PmaFolder(Složka) Složka objektů. Slouží pro vytvoření stromové struktury objektů.
PmaGlobal(Složka globálních objektů) Složka globálních objektů
PmaInstance(Instance) Instance prototypu (vzoru)
PmaObject(Objekt) Formální objekt - rodič všech Pma objektů
PmaOpcDaClient(OPC klient) Spojení aplikace PROMOTIC (jako OPC klient) s OPC serverem
PmaOpcDaClientGroup(OPC klient data) Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem
PmaPanel(Uživatelská grafika) Okno aplikace s obrazem
PmaPmgPrototype(Globální Pmg prototyp) Objekt pro uložení globálního Pmg prototypu
PmaPrototype(Prototyp) Prototyp (vzor) pro instance
PmaReport(Report) Objekt slouží k vytváření reportů z HTML, XML nebo TXT vzorových souborů
PmaRootKořen stromu objektů aplikace
PmaSequencer(Sekvenční zpracování) Sekvenční zpracování
PmaTimer(Časovač) Hlídání uplynutí časové periody
PmaTrendGroup(Skupina trendů) Uchování časového průběhu proměnných
PmaWeb(Web server) Objekt, který z aplikace vytvoří Web server
PmaWebDir(Web přístup ke složce na disku s jeho soubory) Poskytuje do Webu projektantské HTML (a jiné) soubory
PmaWebFolder(Web složka: obecná nebo pro systém alarmů/eventů/trendů) Složka pro Web komponenty. Slouží pro vytvoření stromové struktury Web adres.
PmaWebInfo(Web INFO systém) Zobrazí INFO systém pomocí Web prohlížeče
PmaWebLang(Web jazykové verze) Přiřazení jazykové verze vnořeným Web komponentám
PmaWorkspace(Pracovní plocha) Pracovní plocha aplikace
Zastaralé objekty:
PmaDatabase(Databáze) Realizuje přístup k databázím (zastaralé)
PmaKey(Klávesa) Hlídání stisknutí zadané klávesy
PmaNumber(Číslo) Číselná hodnota (zastaralé)
PmaNumberLim(Mez) Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber (zastaralé)
PmaString(Textový řetězec) Textová hodnota (zastaralé)
© MICROSYS, spol. s r.o.