Promotic

Objekt PmaDatabase (Databáze)

Popis:
Tento objekt představuje jednu tabulku databáze. Pomocí tohoto objektu mohou být data z tabulky čtena a také do ní zapisována.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaAdo.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaDatabase vyžaduje zakoupení licence "PmDB". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Pro přístup (zápis, čtení záznamu, vytvoření tabulky) k jednotlivým databazím není nutno mít na počítači instalován konkrétní databázový systém. PROMOTIC sám instaluje podporu pro přístup k databázím.

S objektem PmaDatabase lze pracovat dvěma způsoby:
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Add()Začátek editačního režimu přidání řádku
AddNew()Přidá prázdný řádek
BeginTrans()Začátek transakce
CancelUpdate()Konec editačního režimu, zrušení změn
Close()Zavření databázové tabulky i databáze
CloseTable()Zavření tabulky (databáze zůstává otevřena)
Commit()Potvrzení transakce
CompactDatabase()Defragmentace databáze Access
Connect()Připojení databáze k aplikaci
Create()Začátek režimu vytváření tabulky
CreateEnd()Konec režimu vytváření tabulky
CreateField()Vytvoří sloupec ve struktuře tabulky
CreateIndex()Vytvoří index nad sloupcem databázové tabulky
DatabaseCesta a název databázového souboru
Delete()Smaže záznam na aktuální pozici v databázové tabulce
DeleteTable()Smaže databázovou tabulku
Edit()Začátek editačního režimu
Execute()Provede příkaz v syntaxi jazyka SQL
ExecuteSQL()Provede příkaz v syntaxi jazyka SQL
ExistTable()Test na výskyt tabulky v databázi
FindFirst()Vyhledá v databázové tabulce podle zadaného textového řetězce od začátku tabulky
FindLast()Vyhledá v databázové tabulce podle zadaného řetězce od konce tabulky
FindNext()Vyhledá v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice dopředu
FindPrev()Vyhledá v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice zpět
GetArray()Vytvoří pole (array) nebo matici hodnot načtených ze zvolených sloupců tabulky
GetFieldCount()Vrací počet sloupců v databázové tabulce
GetFieldInfo()Vrací informace o sloupcích v databázové tabulce
GetRecordCount()Vrací přibližný počet řádků v tabulce
IsBOF()Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na začátku databázové tabulky
IsConnect()Test, zda databáze je připojena
IsEOF()Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na konci databázové tabulky
IsOpen()Test, zda databázová tabulka je otevřená
Move()Přesun aktuální pozice o zadaný počet záznamů
MoveFirst()Přesun aktuální pozice na začátek databázové tabulky
MoveLast()Přesun aktuální pozice na konec databázové tabulky
MoveNext()Přesun aktuální pozice o jeden záznam dopředu v tabulce
MovePrev()Přesun aktuální pozice o jeden záznam zpět v tabulce
MoveTo()Přesun aktuální pozice na žádaný záznam v tabulce
Open()Otevření databázové tabulky
OpenSQLSQL příkaz typu SELECT při otevření
PasswordHeslo pro přístup k databázím/tabulkám
ReadFieldValue()Vrací hodnotu sloupce aktuálního řádku
Requery()Znovunačtení obsahu tabulky
RollBack()Zrušení transakčního zpracování tabulky
SetLockingMode()Nastaví způsob zamykání řádku
SetNullValue()Nastaví hodnotu "prázdná hodnota"
SetParam()Nastaví parametry objektu PmaDatabase
SetRecordValueNull()Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do položky
SetRecordValuesNull()Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do celého záznamu
TableNázev tabulky
TypeTyp databáze
Update()Konec editačního režimu, provedení změn
UserJméno uživatele
WriteFieldValue()Nastaví hodnotu sloupce aktuálního řádku
Zastaralé vlastnosti a metody:
FieldValuesHodnota sloupce aktuálního řádku
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DatabázeNastavení parametrů pro práci s tabulkou databáze

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDatabase -> PmaDatabase
© MICROSYS, spol. s r.o.