Promotic

Objekt PmaDatabase (Databáze)

Popis:
Tento objekt představuje jednu tabulku databáze. Pomocí tohoto objektu mohou být data z tabulky čtena a také do ní zapisována.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaAdo.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaDatabase vyžaduje zakoupení licence "PmDB". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Pro přístup (zápis, čtení záznamu, vytvoření tabulky) k jednotlivým databazím není nutno mít na počítači instalován konkrétní databázový systém. PROMOTIC sám instaluje podporu pro přístup k databázím.

S objektem PmaDatabase lze pracovat dvěma způsoby:
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddZačátek editačního režimu přidání řádku
AddNewPřidá prázdný řádek
BeginTransZačátek transakce
CancelUpdateKonec editačního režimu, zrušení změn
CloseUzavření databázové tabulky i databáze
CloseTableUzavření tabulky (databáze zůstává otevřena)
CommitPotvrzení transakce
CompactDatabaseDefragmentace databáze Access
ConnectPřipojení databáze k aplikaci
CreateZačátek režimu vytváření tabulky
CreateEndKonec režimu vytváření tabulky
CreateFieldVytvoří sloupec ve struktuře tabulky
CreateIndexVytvoří index nad sloupcem databázové tabulky
DatabaseCesta a název databázového souboru
DeleteSmaže záznam na aktuální pozici v databázové tabulce
DeleteTableSmaže databázovou tabulku
EditZačátek editačního režimu
ExecuteProvede příkaz v syntaxi jazyka SQL
ExecuteSQLProvede příkaz v syntaxi jazyka SQL
ExistTableTest na výskyt tabulky v databázi
FindFirstVyhledá v databázové tabulce podle zadaného textového řetězce od začátku tabulky
FindLastVyhledá v databázové tabulce podle zadaného řetězce od konce tabulky
FindNextVyhledá v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice dopředu
FindPrevVyhledá v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice zpět
GetArrayVytvoří pole (array) nebo matici hodnot načtených ze zvolených sloupců tabulky
GetFieldCountVrací počet sloupců v databázové tabulce
GetFieldInfoVrací informace o sloupcích v databázové tabulce
GetRecordCountVrací přibližný počet řádků v tabulce
IsBOFTest, zda aktuální pozice ukazovátka je na začátku databázové tabulky
IsConnectTest, zda databáze je připojena
IsEOFTest, zda aktuální pozice ukazovátka je na konci databázové tabulky
IsOpenTest, zda databázová tabulka je otevřená
MovePřesun aktuální pozice o zadaný počet záznamů
MoveFirstPřesun aktuální pozice na začátek databázové tabulky
MoveLastPřesun aktuální pozice na konec databázové tabulky
MoveNextPřesun aktuální pozice o jeden záznam dopředu v tabulce
MovePrevPřesun aktuální pozice o jeden záznam zpět v tabulce
MoveToPřesun aktuální pozice na žádaný záznam v tabulce
OpenOtevření databázové tabulky
OpenSQLSQL příkaz typu SELECT při otevření
PasswordHeslo pro přístup k databázím/tabulkám
ReadFieldValueVrací hodnotu sloupce aktuálního řádku
RequeryZnovunačtení obsahu tabulky
RollBackZrušení transakčního zpracování tabulky
SetLockingModeNastaví způsob zamykání řádku
SetNullValueNastaví hodnotu "prázdná hodnota"
SetParamNastaví parametry objektu PmaDatabase
SetRecordValueNullZápis hodnoty "prázdná hodnota" do položky
SetRecordValuesNullZápis hodnoty "prázdná hodnota" do celého záznamu
TableNázev tabulky
TypeTyp databáze
UpdateKonec editačního režimu, provedení změn
UserJméno uživatele
WriteFieldValueNastaví hodnotu sloupce aktuálního řádku
Zastaralé vlastnosti a metody:
FieldValuesHodnota sloupce aktuálního řádku
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DatabázeNastavení parametrů pro práci s tabulkou databáze

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDatabase -> PmaDatabase
© MICROSYS, spol. s r. o.