Promotic

Příklady práce s aplikací Excel

Příklad řeší čtení a zápis vymezené oblasti dat do aplikace Excel objektem PmaAdo.

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Database/Excel.


Příklad obsahuje obraz Panel2 a objekt PmaAdo s názvem "PmaAdo". Skriptové metody tlačítek jsou v kartě "Metody" objektu PmaPanel s názvem "ConnectDb" a "DtiOper". Metoda projektanta "DtiOper" komunikuje se zdrojem dat způsobem popsaným v DtiOper - Popis rozhraní. Samotné xls soubory se nachází ve složce aplikace v podsložce Data.
© MICROSYS, spol. s r. o.