Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklady práce s aplikací Excel

Aplikace řeší zápis dat do aplikace Excel.
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Database/Excel
 
Složka AppExcel obsahuje obraz Panel. Skriptové metody tlačítek jsou v záložce Metody objektu PmPanel nazvaném 'ExcelReadFromPm', 'PmWriteToExcel' a 'ReadDataFromDB'. Samotné xls soubory se nachází ve složce aplikace v podsložce Excel.

Tři ukázky řeší:

a) Otevření aplikace Excel a následné spuštění makra této aplikace (soubor: ExcelReadFromPmTemplate.xls).

V této ukázce (metoda ExcelReadFromPm) je pomocí metody GetObject otevřen soubor ExcelReadFromPmTemplate.xls a následně je v tomto souboru pomocí metody Application.Run spuštěno makro s názvem ReadFromXm které tato aplikace Excel obsahuje. Obsahem makra je skript, který načte přes XMLDOM Xml data nabízena Web serverem této aplikace PROMOTIC.

(Skript je dostupný po otevření souboru v prostředí Excel otevřením Editor jazyka Visual Basic Alt+F11)

Nevýhodou tohoto řešení je nutnost snížení úrovně zabezpečení v nastavení prostředí Excel proti spouštění maker.

b) b) Otevření aplikace Excel a zapis hodnot do této aplikace (soubor: PmWriteToExcelTemplate.xls).

V této ukázce (metoda PmWriteToExcel) je pomocí metody GetObject otevřen soubor PmWriteToExcelTemplate.xls. Následně jsou ve skriptu provedeny všechny požadované operace.

Výhodou tohoto řešení je to, že soubor Excel nemusí obsahovat žádné makro.

Nevýhodou je to, že při zpracování velkého objemu dat do Excel je zápis časově náročný. Tím může omezit chod jiných částí aplikace PROMOTIC

c) Otevření aplikace Excel, načtení dat z databáze (soubor: ReadDataFromDB.xls, DBData.dbf, DBData.csv).

V této ukázce (metoda ReadDataFromDB) je pomocí metody Pm.ShellExecute otevřen soubor ReadDataFromDB.xls (tato aplikace je nezávislá na systému PROMOTIC).

V aplikaci je řešeno načtení dat z databáze typu dbf nebo z CSV souboru.

(Skript je dostupný po otevření souboru v prostředí Excel otevřením Editor jazyka Visual Basic Alt+F11)

Podrobný popis příkladu Příklad jak v MsExcel načítat data z externích databází

d) Načtení dat do objektu PmTable z databáze (soubor DataExcel.xls) pomocí objektu PmDatabase.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice