Update cookies preferences
Promotic

Příklady práce s aplikací Excel

Aplikace řeší zápis dat do aplikace Excel.

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Database/Excel.


Složka Excel obsahuje obraz "Panel1". Skriptové metody tlačítek jsou v kartě "Metody" objektu PmaPanel s názvem "ExcelReadFromPm", "PmWriteToExcel" a "ReadDataFromDB". Samotné xls soubory se nachází ve složce aplikace v podsložce Excel.
Tři ukázky řeší:
a) Otevření aplikace Excel a následné spuštění makra této aplikace (soubor: ExcelReadFromPmTemplate.xls).
V této ukázce (metoda projektanta ExcelReadFromPm) metoda AxGetObject otevře soubor ExcelReadFromPmTemplate.xls a následně je v tomto souboru pomocí metody "Application.Run" spuštěno makro s názvem "ReadFromXm" které tato aplikace Excel obsahuje. Obsahem makra je skript, který načte přes XMLDOM XML data nabízena Web serverem aplikace PROMOTIC.
(Skript je dostupný po otevření souboru v prostředí Excel otevřením Editor jazyka Visual Basic Alt+F11)
Nevýhodou tohoto řešení je nutnost snížení úrovně zabezpečení v nastavení prostředí Excel proti spouštění maker.
b) Otevření aplikace Excel a zapis hodnot do této aplikace (soubor: PmWriteToExcelTemplate.xls).
V této ukázce (metoda projektanta PmWriteToExcel) metoda AxGetObject otevře soubor PmWriteToExcelTemplate.xls. Následně jsou ve skriptu provedeny všechny požadované operace.
Výhodou tohoto řešení je to, že soubor Excel nemusí obsahovat žádné makro.
Nevýhodou je to, že při zpracování velkého objemu dat do Excel je zápis časově náročný. Tím může omezit chod jiných částí aplikace PROMOTIC.
c) Otevření aplikace Excel, načtení dat z databáze (soubor: ReadDataFromDB.xls, DBData.dbf, DBData.csv).
V této ukázce (metoda projektanta ReadDataFromDB) metoda Pm.ShellExecute otevře soubor ReadDataFromDB.xls (tato aplikace je nezávislá na systému PROMOTIC).
V aplikaci je řešeno načtení dat z databáze typu dbf nebo z CSV souboru.
(Skript je dostupný po otevření souboru v prostředí Excel otevřením Editor jazyka Visual Basic Alt+F11)
Podrobný popis příkladu Příklad jak v MsExcel načítat data z externích databází
d) Čtení dat do objektu PmgWTable z databáze (soubor DataExcel.xls) pomocí objektu PmaAdo.
© MICROSYS, spol. s r.o.