Update cookies preferences
Promotic

Příklad na administrátorskou správu uživatelů

Příklad umožňuje runtimovou správu uživatelů a je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Runtimová správa uživatelů".

- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/PreCfg/AdminUsers.
- Ke spuštění tohoto příkladu je nutno, aby uživatel byl přihlášen jako ADMIN (bez hesla).


V hlavním obrazu AdminUsers je tabulka se seznamem uživatelů a s funkčními tlačítky, kterými lze uživatele přidat, smazat, editovat nebo změnit heslo. Obraz obsahuje metody, které jsou z obrazu volány a provádějí příslušné akce. Hodnoty a nastavení pro uživatele jsou pomocí metoda projektanta SaveUsers ukládány do souboru users.csv ve složce Data aplikace.
 
Samotné přidání uživatelů do běžící aplikace je řešeno v metodě projektanta InitUsers. Tato metoda je volána vždy po metodě SaveUsers, ale musí být volána také při spuštění aplikace (v události onAppStartEnd).
Tato správa uživatelů nezobrazuje ani neumožní editovat uživatele vytvořené ve vývojovém prostředí (uložené do *.pra nebo *.ini).
© MICROSYS, spol. s r.o.