Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na administrátorskou správu uživatelů

Příklad umožňuje runtimovou správu uživatelů a je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Runtimová správa uživatelů".
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/PreCfg/AdminUsers
- Ke spuštění tohoto příkladu je nutné, aby uživatel byl přihlášen jako ADMIN (bez hesla).
 
V hlavním obraze AdminUsers je tabulka se seznamem uživatelů a s funkčními tlačítky, kterými lze uživatele přidat, smazat, editovat nebo změnit heslo. Obraz obsahuje metody, které jsou z obrazu volány a provádějí příslušné akce. Hodnoty a nastavení pro uživatele jsou pomocí metody SaveUsers ukládány do souboru users.csv ve složce Data této aplikace.

Samotné přidání uživatelů do běžící aplikace je řešeno metodou InitUsers. Tato metoda je volána vždy po metodě SaveUsers, ale musí být volána také při startu aplikace (PmRoot aplikace, záložka Události, událost onAppStartEnd).

Tato správa uživatelů nezobrazuje ani neumožní editovat uživatele vytvořené ve vývojovém prostředí (uložené do *.pra nebo *.ini).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice