Promotic

Przykład administratorskiego zarządzania użytkownikami

Przykład umożliwia runtimowe zarządzanie użytkownikami oraz został stworzony na podstawie konfiguracji wstępnej obiektów aplikacji Konfiguracja wstępna "Runtime administracja użytkowników".

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/PreCfg/AdminUsers.
- Do uruchomienie tego przykładu jest konieczne, żeby użytkownik był zalogowany jako ADMIN (bez hasła).


W głównym panelu AdminUsers znajduje się tabela z listą użytkowników oraz z przyciskami, przy pomocy których można użytkownika dodać, usunąć, edytować lub zmienić hasło. Panel zawiera metody, które są w panelu wywołane oraz wykonują odpowiednie czynności. Wartości oraz ustawienia dla użytkownika są zapisywane przy pomocy metoda projektanta SaveUsers do pliku users.csv w folderze Data aplikacji.
 
Samo dodanie użytkowników do uruchomionej aplikacji przeprowadz się w metodzie projektanta InitUsers. Metoda ta jest wołana zawsze po metodzie SaveUsers, ale musi być wołana również podczas uruchamiania aplikacji (w zdarzeniu onAppStartEnd).
Taka administracja użytkowników nie wyświetla ani nie umożliwia edycję użytkownika wytworzonego w środowisku deweloperskim (zapisane do *.pra lub *.ini).
© MICROSYS, spol. s r. o.