Promotic

Przykłady raportów

- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Reports.
- Ten przykład działa dla Webu.


Przykłady raportów z konfiguracji wstępnych

Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/PreCfg/Report.
 
Ten zestaw przykładów został stworzony w oparciu o konfiguracje wstępne obiektu PmaReport. W zdarzeniu onReportRequest były przeprowadzone poprawki ewentualnego powiazania danych źródłowymi.

Przykłady raportów wytworzonych przez projektanta

Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Reports.
 
Przykłady mają postać czterech oddzielnych obiektów PmaReport z wzorami (źródłowe pliki HTML) umieszczonymi w folderze Resource danego przykładu.
Źródłowe pliki HTML są w obiekcie PmaReport określone w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu". W zdarzeniu PmaReport.onReportRequest jest realizowana ewentualna emulacja danych dla pliku źródłowego oraz polecenia SetKeyValue modyfikujące tagi w plikach źródłowych.
Składnia zawartości plików źródłowych jest opisana w Opis źródłowego pliku obiektu PmaReport.
 
- Report2: Przykład zastosowania prostej pętli
Dla tego przykładu dane emulowane są opracowane w Pm:Cycle... - Polecenie jednofazowego mnożenia tekstu (pętla prosta) zastosowanym w tabelce-wzór.
- Report3: Przykład zastosowania złożonej pętli
Dla tego przykładu są emulowane dane opracowane w Pm:CyclePage... / Pm:CycleLine... - Polecenie dwufazowego mnożenia tekstu (pętla podwójna) zastosowanym w tabelce-wzór. W niej są również zastosowane stworzone parametry pętli dla numeracji wierszy, tabelek, ...
- Daily Report: Przykład wzoru raportu
Przykład przedstawia praktyczne zastosowanie obiektu PmaReport do wyświetlenia dowolnego raportu technologicznego. Dla druku raport jest w wymagany sposób rozdzielony do pojedyńczych stron, które zawierają logo firmy.
© MICROSYS, spol. s r. o.