Promotic

Przykład panela z liczbowym tygodniowym kalendarzem

Przykład jest wytworzony na podstawie konfiguracji wstępnej obiektów aplikacji Konfiguracja wstępna "Planer tygodniowy z jednym dziennym liczbowym przedziałem czasu".

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/PreCfg/Panel/Schedule/ScheduleWeekNumeric.


Pełni funkcję kalendarza tygodniowego.
Dla wybranego urządzenia oraz określony tryb ("czas letni"/"czas zimowy") można wprowadzić dla każdego dnia w tygodniu jeden zakres czasu. Odczyt lub zapis wartości można wykonać do pliku CSV (konfiguracja wstępna lub backup ustawienia) lub bezpośrednio do wybranego urządzenia. Do tego celu służą następujące metody ReadDataFromFile, SaveDataToFile, ReadData lub SaveData.
© MICROSYS, spol. s r. o.