Promotic

Przykład komunikacji przy pomocy XML

Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/XmlServer. W tym folderze znajdują się dwie aplikacje (Client oraz Server).
Jest to przykład transmisji danych pomiędzy dwoma aplikacjami PROMOTIC poprzez Ethernet. XML to standard transmisji danych poprzez protokół HTTP. Ogólny opis komunikacji XML, patrz Współdzielenie danych XML. W celu całkowitego przetestowania komunikacji XML należy zastosować dwa komputery (lub więcej), które są połączone w sieci. Na jednym komputerze zostanie uruchomiona aplikacja XML Server, a na drugim (trzecim...) komputerze aplikacja XML Client. Komunikację można przetestować również na jednym komputerze, można uruchomić aplikację XML Server równocześnie z aplikacją XML Client.

XML serwer - PROMOTIC przykład komunikacji XML

Opis sterowania aplikacji:
Po uruchomieniu aplikacji zostanie uruchomiona emulacja udostępnianych danych. Użytkownik może sterować/zarządzać emulacją danych przy pomocy przycisków "Stop data emulation/Start data emulation" oraz "Reset data".

Opis implementacji aplikacji:
Aplikacja XML Server to przykład komunikacji udostępniania danych w sieci przy pomocy komunikacji XML. Cały obiekt XmlServer można zastosować (po zkopiowaniu oraz dostosowaniu) w konkretnych aplikacjach, w których zaistniała potrzeba udostępniania danych dalszym aplikacjom przy pomocy sieci zakładowej (intranetu) lub przy pomocy Internetu. Udostępniane dane można przeglądać również za pomocą przegladarki internetowej bez konieczności instalacji systemu PROMOTIC.

- Obiekt Data1 w drzewie Pma obiektów służy do emulacji danych, które są dalej udostępniane dalszym aplikacjom w formacie XML. W karcie "Metody" jest zdefiniowana metoda projektanta "NulData", która służy do ustawienia emulowanych danych na wartości początkowe (zerowe). Metodę wykorzystuje jednak przycisk "Reset data" ale również obiekt Timer (patrz warunek w skrypcie onTick). Obiekt TestXml służy do wizualizacji danych, do sterowania emulacji danych. Obiekt Data1 służy do zapisywania emulowanych danych. W karcie "Web serwer" jest zaznaczony konfigurator "Zezwól jako komponent WEBowy", powiązanie do obiektu PmaWeb oraz zdefiniowany identyfikator udostępnianego komponentu.
Provider (XML Serwer) oraz użytkownik (XML Klient) muszą posiadać identyczny typ udostępnianych danych (komponent) oraz ich identyfikator.
- Obiekt "Web" zapewnia udostępnianiu danych w formacie XML.

XML klient - PROMOTIC przykład komunikacji XML

Opis sterowania aplikacji:
Po uruchomieniu aplikacji najpierw zostanie otwarte okno do wprowadzania nazwy serwera, tzn. nazwy komputera, w którym jest uruchomiony serwer. Następnie zostanie otwarte okno zarządzania komunikacją. Użytkownik posiada do dyspozycji przycisk "Start data receive/Stop data receive", którym można uruchomić/zatrzymać odczyt danych z serwera w regularnych interwałach. Dalej przycisk "Send null data", którym można wysłać do serwera dane początkowe (zerowe). W oknie edycji "Communication period" można, po zatrzymaniu komunikacji, określić period komunikacji (patrz obiekt PmaTimer) w sekundach. W przypadku wprowadzenia periodu 0 sekund komunikacja nie odbywa się w regularnych interwałach, ale odczyt danych jest wykonany zaraz po zakończeniu poprzedniego odczytu. Dane odczytu są wyświetlane v panelu danych. Dalej jest do dyspozycji okno "Transmission statistics", w którym jest obliczana skuteczność pojedyńczych transmisji.

Notatka: Nazwę serwera (komputera, w którym jest uruchomiony XML Serwer) można stwierdzić na komputerze w "Panel Sterowania" w pozycji "System".
Do połączenia można zastosować adres IPv4 serwera.


Opis implementacji aplikacji: Aplikacja XML Client to przykład komunikacji udostępnianych danych w sieci przy pomocy komunikacji XML. Cały obiekt XmlClient można zastosować (po zkopiowaniu oraz specyfikacji) w konkretnych aplikacjach, w których należy dane pozyskiwać, lub wysyłać do innych aplikacji przy pomocy sieci komputerowej (intranetu) lub Internetu.

- Obiekt AddrSrv jest przeznaczony do wprowadzania nazwy komputera, w którym jest uruchomiony serwer XML (tzn. nazwa komputera udostępniający dane). Adres jest zapisywany w obiekcie Data_Par do danej "Addr". W przycisku "Open the window for Data1 communication" została zastosowana metoda Pm.CreateView w celu otwarcia panela przeglądania wczytanych danych.
- Obiekt Data1 w drzewie Pma obiektów służy do wczytywania lub zapisywania danych. W karcie "Metody" są zdefiniowane metody do wczytania lub wysłania danych dla XML Serwera.
- Metoda "Read" - wczytanie danych z XML Serweru
- Metoda "Write" - wysłanie zerowych danych (przycisk "Send null data").
- Obiekt TestXml służy do wizualizacji danych, do sterowania komunikacji.
- Metoda "ReadStart" - zezowlenie odczytu danych (przycisk "Start data receive").
- Metoda "ReadStop" - zatrzymanie odczytu danych (przycisk "Stop data receive").
- Metoda "Write" - wysłanie zerowych danych (przycisk "Send null data").
- Obiekt Timer w regularnych interwałach woła metodę "Read" (w zdarzeniu onTick). Tu należy ustawić period odczytu (karta "Czasomierz").
- Obiekt DataRead służy do zapisywania odczytanych danych. W zdarzeniu onEndOfTransfer jest sprawdzany rezultat odczytu oraz zostaje uruchomiony odczyt z periodem 0 sekund (patrz warunek).
- Obiekt DataWrite to dane zerowe przeznaczone do wysłania.
- Obiekt Statistic służy do przechowywania wartości statystyki pomyślności komunikacji.


Obiekt Data_Par w drzewie Pma obiektów służy do określenia podstawowych parametrów komunikacji.
- "Addr" Służy do zapisania adresu serwera (Server name).
- "Period" Służy do zapisania wartości perioduodczytu z okna Edit "Communication period".
- "Reading" Służy do zapisania znaku odczyt zezwolony/niezezwolony.
© MICROSYS, spol. s r. o.