Promotic

Przykład do wyświetlenia funkcji matematycznych przy pomocy przeglądarki trendów

Przykład graficznie przedstawia przebieg funkcji matematycznych przy pomocy przeglądarki trendów (obiekt PmgTrendViewer). Umożliwia również ustawienie oraz wyświetlenie niektórych graficznych możliwości, które przeglądarka oferuje.

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Trends/Function.
© MICROSYS, spol. s r. o.