Promotic

Aplikacja rozdzielona do przykładów

Chodzi o aplikację do której są w formie przykładów wcielone różne problematyki związane z wytwarzaniem rzeczywistej aplikacji. Każdy przykład jest zawsze wyposażony w przycisk do wyświetlenia pomocy.

Większość przykładów w aplikacji jest wytworzonych wielojęzykowo. Aplikacyjne teksty językowe są zawarte w plikach text_appexam.xml. Wytwarzanie aplikacji wielojęzykowej jest opisane w Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.

W celu udostępnienia aplikacji do Webu jest wytworzony obiekt PmaWeb. W nim z kolei znajduje się obiekt PmaWebLang, który służy jako kilka adresów webowych, z których każdy przedstawia jedną wersję językową. Do środowiska Webu jest ponadto udostępniony INFO system przy pomocy obiektu PmaWebInfo oraz obiekt PmaWebDir, który jest przeznaczony do wyświetlenia stron wytworzonych przez projektanta. Obiekt PmaWorkspace jest udostępniony do Webu aplikacji w karcie "Web serwer".

Lista przykładów:

PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych

Chodzi o przykłady, które można w prosty sposób wytworzyć przy pomocy konfgiguracji wstępnych.

AdminUsers
- AdminUsers - Przykład administratorskiego zarządzania użytkownikami


Panel
- ModalDlg - Zestaw przykładów zastosowania okien modalnych do wprowadzania różnych typów danych
- ScheduleWeekGraphic - Przykład panela kalendarza z tygodniowym harmonogramem graficznym
- ScheduleWeekNumeric - Przykład panela z liczbowym tygodniowym kalendarzem
- ScheduleWeekMoreDevice - Przykład tygodniowego kalendarza z wyborem urządzenia
- HeatCurve - Przykład korekty przebiegu krzywej grzewczej
- HeatDailyPlan - Przykład korekty przebiegu krzywej grzewczej
- Trend - Przykład panela z przeglądarką trendów

Trends - Przykłady dla obiektu PmaTrendGroup oraz PmgTrendViewer

- TrendFunction - Przykład do wyświetlenia funkcji matematycznych przy pomocy przeglądarki trendów
- TrendTechnol - Przykład wyświetlania wybranych trendowanych wartości w przeglądarce trendów

Report - Przykłady dla obiektu PmaReport

- ReportAlHistory - Konfiguracja wstępna "PmaReport - Historia alarmów"
- ReportAlState - Konfiguracja wstępna "PmaReport - Bieżący stany alarmów"
- ReportCyclTab - Konfiguracja wstępna "PmaReport - Ogólna tablica danych do tabeli rozdzielonej na strony"
- ReportCyclTabCsv - Konfiguracja wstępna "PmaReport - Z pliku CSV do tabeli rozdzielonej na strony"
- ReportEvHistory - Konfiguracja wstępna "PmaReport - Historia eventów"
- ReportOneTab - Konfiguracja wstępna "PmaReport - Ogólna tablica danych do prostej tabeli"
- ReportOneTabCsv - Konfiguracja wstępna "PmaReport - Z pliku CSV do prostej tabeli"
- Report1 - Przykład wprowadzania wartości, właściwości i stylów oraz zastosowanie warunku
- Report2 - Przykład zastosowania prostej pętli
- Report3 - Przykład zastosowania złożonej pętli
- Daily Report - Przykład wzoru raportu

Database - Przykłady dla obiektu PmaAdo

- PmaAdo - Przykład tabelkowego wyświetlenia danych bazodanowych przy pomocy obiektu PmaAdo
- Excel1 - Przykłady pracy z aplikacją Excel
- Excel2 - Przykłady pracy z aplikacją Excel
- OpenOffice - Przykłady pracy z aplikacją Calc oraz Writer

Others - Pozostałe przykłady

- Workspace - Przykład wykorzystania i podziału obszaru roboczego
- RunApp - Przykład uruchamiania innych aplikacji

Prototype - Zastosowanie PmaPrototype oraz PmgPrototype

- Zastosowanie PmaPrototype oraz PmaInstance - Przykład PmaPrototype oraz PmaInstance

Alarms - Aktywacja oraz deaktywacja alarmu w skrypcie

- Alarms - Przykład zarządzania alarmu w skrypcie

XML - komunikacja klient/serwer (ReadFromWeb oraz WriteToWeb)

- Komunikacja przy pomocy XML - Przykład komunikacji przy pomocy XML
Nawigacja:
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.