Promotic

Przykłady pracy z aplikacją Excel

Przykład prezentuje odczyt i zapis określonego obszaru danych do aplikacji Excel przy pomocy obiektu PmaAdo.

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Database/Excel.


Przykład zawiera panel Panel2 oraz obiekt PmaAdo o nazwie "PmaAdo". Skryptowe metody przycisków znajdują się w karcie "Metody" obiektu PmaPanel o nazwie "ConnectDb" oraz "DtiOper". Metoda projektanta "DtiOper" komunikuje ze źródłem danych w sposób opisany w DtiOper - Opis interfejsu. Właściwe pliki xls znajdują się w folderze aplikacji w subfolderze Data.
© MICROSYS, spol. s r. o.