Promotic

Przykład panela z przeglądarką trendów

Przykład jest wytworzony na podstawie konfiguracji wstępnej obiektów aplikacji Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów".

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/PreCfg/Panel/Trend.


Przeglądarka (TrendViewer) jest statycznie powiązana z emulowanymi danymi obiektu PmaTrendGroup (Trend) w obiekcie PmaFolder (Common). Statyczne powiązanie jest realizowane w obiekcie PmgTrendViewer, karta "Trendy".
© MICROSYS, spol. s r. o.