Promotic

Trendy - karta obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wytworzenie oraz edycja listy trendów
Konfiguratory:
Połączenie do źródła danych
SerwerTyp połączenia do źródła danych.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionType.
0 - Bez połączenia - Trend nie zostanie podłączony do żadnego źródła danych.
1 - Trendy tej aplikacji - Trend zostanie podłączony do lokalnego źródla danych (trend serwer tej aplikacji).
2 - Podłączyć trendy pod innym adresem Webowym - Trend zostanie podłączony do zdalnego serwera trendów.
Żeby takie połaczenie działało również w Web panelu, jest ważnym żeby aplikacja PROMOTIC (który jest zdalnym serwerem trendów) posiadało w obiekcie PmaWeb nastaven konfigurator "Ustawienia zaawansowane" na wartość zezwalającą CorsOrigins.
GrupaPołączenie do konkretnej grupy danego serwera
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionGroup.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANY SYSTEMOWY tekst (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
TrendPołączenie do konkretnej zmiennej w grupie
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionItem.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANY SYSTEMOWY tekst (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
AdresAdres URL zdalnego serwera trendów
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionServer.
UżytkownikNazwa użytkownika do zalogowania
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionUser.
HasłoHasło do zalogowania
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionPassword.
Ustawienia podstawowe
WidocznośćUstawia wyświetlanie/ukrycie (wyrysowania) przebiegu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.
Trend IDJednoznaczny identyfikator trendowego podłączenia
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ID.
Nazwa trenduNazwa trendu.
Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
JednostkaNazwa jednostki.
Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.
MinimumMinimalna wartość zakresu trendu.
Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMin.
MaksymumMaksymalna wartość zakresu trendu.
Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMax.
KolorKolor trendu.
Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
Wyświetl w tabeliUstawienie/ustalenie czy dany obiekt tvTrend będzie widoczny w trybie tabelkowym
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości EnabledInTable.
Wygląd
Doda nowy styl
Usunięcie wybranego stylu
Zmiana kolejność stylu w górę
Zmiana kolejność stylu w dół
Id styluIdentyfikator stylu
WażnośćFunkcja ważności stylu
Tryb graficzny
Typ wykresuTyp wyrysowania wykresu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Type.
Liniowy - Wykres liniowy
Schody - Wykres schodowy
Schody poziome - Schody niespójne
Kolumny - Wykres słupkowy
Kolumny 3D - Wykres słupkowy 3D
Stała - Wyrysowana wartość stała
WartośćOkreślona wartość stałej
LiniaWłaściwości linii
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.
0 - ciągła
1 - kreskowa
2 - kropkowana
3 - punktowa
4 - dwupunktowa
5 - brak linii
SzerokośćSzerokość linii
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.
Kolor2Kolor linii
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
WypełnienieTyp wypełnienia
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillType.
0 - żadne
1 - dolne
2 - górne
3 - cały obszar
10 - do limitu
11 - do limitu i w dół
12 - do limitu i w górę
KolorKolor wypełnienia
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor.
Kolor2Drugi kolor wypełnienia
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor2.
KolumnyWłaściwości kolumny
1 - dolne
2 - górne
SzerokośćSzerokość kolumny
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.
Kolor
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor.
PunktyWyświetlenie punktów
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsVisible.
Typ punktuKształty punktów
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsType.
0 - koło pełne
1 - koło puste
2 - koło i krzyż
3 - krzyż ukośny
4 - krzyż pionowy
5 - kwadrat pełny
6 - kwadrat pusty
7 - kwadrat i krzyż
8 - trójkąt pełny
9 - tójkąt pusty
KolorKolor punktu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsColor.
WielkośćWielkość punktu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsSize.
Deskrypcje wartościWyświetlenie etykiet wartości
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValuesVisible.
Tryb tabelkowy
Szerokość kolumny wartościSzerokość kolumny wartości
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableColumnWidth.
Dostosuj szerokości kolumn do szerokości przeglądarkiDostosowanie szerokości kolumn do szerokości przeglądarki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableColumnWidth.
Kolor tłaUstawienia kolor tła
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableBgColor.
Kolor tekstuUstawienia kolor tekstu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTextColor.
CzcionkaUstawienia czcionka tabeli
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFont.
FormatTyp wprowadzania formatu wartości w trybie tabelkowym.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFormat.
1 - według ilości miejsc dziesiętnych
10 - według reguły formatowania
25 - jako data

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.