Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trendy - karta obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wytworzenie oraz edycja listy trendów
Pozycje konfiguracji:
Podłączenie do źródła danych
SerwerTyp podłączenia do źródła danych

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionType.

0 - Bez podłączenia - Trend nie zostanie podłączony do żadnego źródła danych
1 - Trendy tej aplikacji - Trend zostanie podłączony do lokalnego źródla danych (trend serwer danej aplikacji)
2 - Podłączyć trendy pod innym adresem webowym - Trend zostanie podłączony do zdalnego serwera trendów
GrupaPodłączenie do konkretnej grupy danego serwera

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionGroup.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANY SYSTEMOWY tekst (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

ZmiennaPodłączenie do konkretnej zmiennej w grupie

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionItem.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANY SYSTEMOWY tekst (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

AdresAdres URL zdalnego serwera trendów

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionServer.

UżytkownikNazwa użytkownika do zalogowania

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionUser.

HasłoHasło do zalogowania

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionPassword.

Ustawienia podstawowe
WidocznośćUstawia wyświetlanie/ukrycie (wyrysowania) przebiegu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.

Trend IDJednoznaczny identyfikator trendowego podłączenia

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ID.

Nazwa trenduNazwa trendu.

Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

JednostkaNazwa jednostki.

Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.

MinimumWartość minimalna zakresu trendu.

Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMin.

MaksymumWartość maksymalna zakresu trendu.

Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMax.

KolorKolor trendu.

Jeżeli tutaj zostanie określona wartość $default, wtedy zostanie wprowadzona wartość pozyskana z serwera.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.

Wyświetl w tabeliUstawienie/ustalenie czy dany obiekt tvTrend będzie widoczny w trybie tabelkowym

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości EnabledInTable.

Wygląd
Doda nowy styl
Usunięcie wybranego stylu
Zmień kolejność stylo w górę
Zmień kolejność stylo w dół
Id styluIdentyfikator stylu
WażnośćFunkcja ważności stylu
Tryb graficzny
Typ wykresuTyp wyrysowania wykresu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Type.

Liniowy - Wykres liniowy
Schody - Wykres schodowy
Schody poziome - Schody niespójne
Kolumny - Wykres słupkowy
Kolumny 3D - Wykres słupkowy 3D
Stała - Wyrysowana wartość stała
WartośćOkreślona wartość stałej
LiniaWłaściwości linii

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.

0 - ciągła
1 - kreskowa
2 - kropkowana
3 - punktowa
SzerokośćSzerokość linii

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.

Kolor2Kolor linii

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.

WypełnienieTyp wypełnienia

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillType.

0 - żadne
1 - dolne
2 - górne
3 - cały obszar
10 - do limitu
11 - do limitu i w dół
12 - do limitu i do góry
KolorKolor wypełnienia

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor.

Kolor2Drugi kolor wypełnienia

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor2.

KolumnyWłaściwości kolumny
1 - dolne
2 - górne
SzerokośćSzerokość kolumny

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.

Kolor

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor.

PunktyWyświetlenie punktów

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsVisible.

Typ punktuKształty punktów

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsType.

0 - koło pełne
1 - koło puste
2 - koło i krzyż
3 - krzyż ukośny
4 - krzyż pionowy
5 - kwadrat pełny
6 - kwadrat pusty
7 - kwadrat i krzyż
8 - trójkąt pełny
9 - tójkąt pusty
KolorKolor punktu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsColor.

WielkośćWielkość punktu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsSize.

Skala wartościWyświetlanie etykiet wartości

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValuesVisible.

Tryb tabelkowy
Szerokość kolumny wartościSzerokość kolumny wartości

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableColumnWidth.

Dostosuj szerokości kolumn do szerokości przeglądarkiDostosowanie szerokości kolumn do szerokości przeglądarki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableColumnWidth.

Kolor tłaUstawienia kolor tła

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableBgColor.

Kolor tekstuUstawienia kolor tekstu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTextColor.

CzcionkaUstawienia czcionka tabeli

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFont.

FormatTyp wprowadzania formatu wartości w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFormat.

1 - wg ilości miejsc dziesiętnych
10 - wg reguły formatowania
25 - jako data

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice