Promotic

Type - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Typ wyświetlenia przebiegu trendu.
Składnia:
String Type
Wartości:
"Linear" (domyślnie) - Ciągły, punkty danych obiektu tvPoints są połączone linią prostą
"Stairs" - Schodowy, punkty danych obiektu tvPoints są połączone poziomą i pionową linią łamaną
"StairsHoriz" - Schodowy, od wartości poprzedniej różni się tym, że nie są wyświetlane linie pionowe
"Bar" - Prosty słupek
"3DBar" - 3D słupek
"Const(x)" - Funkcja stała. x jest wartością rzeczywistą, w której będzie wykreślona linia pozioma bez względu na to, czy obiekt tvPoints ma wczytane jakieś punkty danych czy też nie.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Typ wykresu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Jeżeli obiekt tvGraph wykreśla również najnowszy, ewentualnie najstarszy punkt ranych ze wszystkich punktów wczytanych w obiekcie tvPoints, wtedy właściwości tvTrend.DrawAfterPointsType oraz tvTrend.DrawBeforePointsType określają, czy obiekt tvGraph ma wykreślać także predykcję do przyszłości, ewentualnie do przeszłości (predykcja jest możliwa tylko w przypadku typów "Stairs", "StairsHoriz" oraz "Const(x)" i jest przez nią rozumiane wykreślenie poziomej linii do przyszłości ewentualnie do przeszłości).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var sType = oGraphDef.Type;   // Odczyt z właściwości
oGraphDef.Type = "Stairs";
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.