Promotic

PointsSize - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Wielkość znaku punktów danych trendu (w pikselach).
Składnia:
Long PointsSize
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Punkty > Wielkość" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Patrz również:
- tvGraph.PointsType (właściwość)
- tvGraph.PointsColor (właściwość)
- tvGraph.PointsVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.PointsSize = 8;
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.